Kariérové poradenstvo na východnom Slovensku: Kam na vysokú 2017 v Prešove a Košiciach

22. február, 2017|0 Comments

V Košiciach a v Prešove sa konala výstava Kam na vysokú 2017. Uskutočnila sa v dňoch 8.2.2017 až 9.2.2017 a jej odborným garantom bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Výstava bola zameraná na [...]

Akreditovaný modulový výcvik pre kariérových poradcov od mája opäť otvorený

11. február, 2017|0 Comments

Od mája otvárajú dlhodobé členky ZKPRK a renomované kariérové poradkyne Pavlína Vášatová a Eva Uhríková (Navigácia v povolaní) nový výcvik kariérového poradenstva zložený z 6 modulov. Výcvik je zameraný prakticky a pokrýva širokú škálu prístupov [...]

Uznávanie výsledkov vzdelávania na Slovensku: nevyužité príležitosti a prešľapovanie na mieste

8. február, 2017|0 Comments

Téma uznávania výsledkov neformálneho učenia sa môže zdať ľuďom z oblasti kariérového poradenstva cudzia. Skúste si ale položiť otázku, koľkokrát ste sa vo vlastnej praxi stretli s klientom, pri ktorom hlavnou prekážkou pre ďalší rozvoj kariéry nebol [...]

Darujte 2% dane Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

30. január, 2017|0 Comments

Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere [...]

Združenie je odborným garantom série výstav Kam na vysokú

28. január, 2017|0 Comments

Naše Združenie je odborným garantom pre poradenský program série výstav "Kam na vysokú". Už druhý ročník tejto "roadshow" pre výber povolania a vysokej školy je organizovaný Národným kariérnym centrom a sme radi, že sme nadviazali na úspešnú spoluprácu [...]

Kariérové poradenstvo a duálne vzdelávanie: dôležitá je práca s rodinou a kariérová výchova

27. január, 2017|Komentáre vypnuté na Kariérové poradenstvo a duálne vzdelávanie: dôležitá je práca s rodinou a kariérová výchova

Koncom októbra minulého roka sa ku mne dostala požiadavka na vypracovanie odpovedí pre Hospodárske noviny, ktoré boli zamerané na kariérové poradenstvo vo vzťahu k tzv. duálnemu vzdelávaniu na stredných odborných školách u nás. Dostalo sa to ku [...]

Nemecký model kvality v kariérovom poradenstve

16. január, 2017|Komentáre vypnuté na Nemecký model kvality v kariérovom poradenstve

Nemecké národné poradenské fórum zverejnilo nemecký koncept / model kvality v kariérovom poradenstve pod názvom BeQu Concept. Model kvality BeQu Concept sa skladá z troch základných súčastí: Štandardy kvality pre kariérové poradenstvo Kompetečný profil kariérového poradcu [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (10/2016)

10. január, 2017|Komentáre vypnuté na Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (10/2016)

Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” snáď ľuďom z odboru netreba predstavovať: ide o jedinú periodickú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné články [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

mar 01

Profesia days 2017

1. marca - 2. marca
Bratislava 1
Slovenská republika
Organizátor: Profesia.sk
mar 27

How to Manage Effective Career Event – Masaryk University Staff Training Week

27. marca - 31. marca
Brno 1
Česká republika
Organizátor: Kariérní centrum Masarykovy univerzity
+420 549 494 599
máj 12

Výcvikový modul: Základy kariérového poradenstva – teórie v praxi

12. mája - 13. mája
Brno 1
Česká republika
Organizátor: Pavlína Vašátová
jún 23

Výcvikový modul: Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve

23. júna - 24. júna
Brno 1
Česká republika
Organizátor: Pavlína Vašátová