Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2016

26. júna, 2016|Komentáre vypnuté na Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2016

Centrum Euroguidance, SAAIC, v roku 2016 vyhlasuje už 8. ročník súťaže. Realizujeme ju v spolupráci s centrom Euroguidance Českej republiky, DZS. Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. „Kariérové poradenstvo podporuje objavovanie [...]

Prvý tematický workshop ZKPRK so zahraničnou účasťou – peer coaching a Employ ID

30. mája, 2016|Komentáre vypnuté na Prvý tematický workshop ZKPRK so zahraničnou účasťou – peer coaching a Employ ID

Pozývame Vás na historicky prvý tematický workshop Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Veľmi sa tešíme, že na prvom workshope sa zúčastnia zaujímaví hostia zo zahraničia a prinesú nové trendy z oblasti rozvoja odbornosti [...]

Kam na vysokú školu – workshopy ZKPRK v Banskej Bystrici

5. mája, 2016|Komentáre vypnuté na Kam na vysokú školu – workshopy ZKPRK v Banskej Bystrici

V dňoch 23. a 24. februára sa v Banskej Bystrici konalo podujatie „Kam na vysokú 2016“, kde nechýbalo zastúpenie za Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry – Michaela Palgutová, Terézia Rohn. Počas obidvoch dní [...]

Ako tvoriť systém celoživotného kariérového poradenstva podľa ELGPN

3. mája, 2016|Komentáre vypnuté na Ako tvoriť systém celoživotného kariérového poradenstva podľa ELGPN

Európsku sieť tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN) netreba odborníkom z oblasti prestavovať: experti z viac než tridsiatich európskych krajín v nej od roku 2007 vypracovali niekoľko veľmi podnetných dokumentov a príručiek pre hodnotenie systému celoživotného poradenstva, implementáciu záruk pre [...]

Združenie na konferencii “Cesta môjho talentu”

2. mája, 2016|Komentáre vypnuté na Združenie na konferencii “Cesta môjho talentu”

Naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa vo februári aktívne prezentovalo na mládežníckej konferencii „Cesta môjho talentu.“ Konferencia sa uskutočnila 19.2.2016 v Košiciach v priestoroch organizácie WOONT. Konferenciu organizačne zastrešila Rada mládeže Košického kraja v [...]

Kariérová adaptabilita: nielen zdroj pri kariérových zmenách a tranzíciách

27. apríla, 2016|Komentáre vypnuté na Kariérová adaptabilita: nielen zdroj pri kariérových zmenách a tranzíciách

21. marca 2016 sa uskutočnil bratislavský klub ZKPRK venovaný téme kariérovej adaptability, na ktorom bola bohatá účasť členov i nečlenov ZKPRK. Diskutovali sme o kariérovej adaptabilite z hľadiska teórie, o jej zložkách, zaujímavých zisteniach zahraničných výskumov, ako [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.