Vnímanie neznámeho – workshop s Thomasom Dienerom

20. október, 2016|0 Comments

Pozývame Vás na jedinečný workshop s renomovaným švajčiarskym kariérovým poradcom a koučom Thomasom Dienerom. Voľba témy (práca s osobnými kvalitami v poradenstve) súvisí so slovenským predsedníctvom v Rade EU a osobnosť hosťa zaručuje originálne spracovanie [...]

Strategické stretnutie ZKPRK: pripravme štandard kvality pre kariérové poradenstvo!

15. október, 2016|0 Comments

Je to už niekoľko mesiacov od strategického stretnutia členov ZKPRK, ktoré sa uskutočnilo 16. mája v Bratislave. Pripomeňme si jeho priebeh a načrtnime ďalší postup pri realizácie vízie vytvorenej na stretnutí. Predseda Združenia Štefan Grajcár [...]

Gaudeamus 2016: Združenie bolo pri tom!

11. október, 2016|0 Comments

Jeseň už tradične patrí veľtrhom a v Nitre k nim patrí GAUDEAMUS – európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania,  ktorý sa konal 4. a 5. októbra 2016 na výstavisku Agrokomplex. Po obidva dni sa v našom stánku zastavovali mladí ľudia. Jedných pritiahla [...]

Tridsať rokov bilancie kompetencií vo Francúzsku, alebo ako môže vyzerať systém kariérového poradenstva

7. október, 2016|0 Comments

Predposledný septembrový deň tohto roku sme sa v Paríži spolu s ďalšími slovenskými členmi Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií zúčastnili osláv tridsiateho výročia legálneho zakotvenia bilancie kompetencií ako individuálneho práva každého občana bez rozdielu. Konferencia [...]

Otvorený list Asociácie výchovných poradcov ministrovi školstva

29. september, 2016|0 Comments

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva. Napriek našej neustálej [...]

Čo je a čo nie je kariérové poradenstvo?

17. september, 2016|Komentáre vypnuté na Čo je a čo nie je kariérové poradenstvo?

Na konferencii „Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva“, ktorá sa za bohatej aktívnej i pasívnej účasti odborníkov zo Slovenska konala koncom mája t. r. na pôde Masarykovej univerzity v Brne (jedným z partnerov konferencie bolo aj naše Združenie), ma okrem [...]

EmployID peer-coaching a online komunita dobrej praxe: príležitosť nielen pre služby zamestnanosti?

15. september, 2016|Komentáre vypnuté na EmployID peer-coaching a online komunita dobrej praxe: príležitosť nielen pre služby zamestnanosti?

Vráťme sa ešte niekoľkými riadkami k júnovému workshopu s Pablom Franzom a Oliverom Blunkom z výskumného konzorcia EmployID. Počas workshopu prezentovali dva potenciálne mocné nástroje: online komunitu pre reflexiu a zdieľanie dobrej praxe a peer coaching. Čo [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (9/2016)

15. september, 2016|Komentáre vypnuté na Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (9/2016)

Časopis "Kariérové poradenstvo v teórii a praxi" snáď ľuďom z oboru netreba predstavovať: jedná sa o jedinú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.