Prieskum: Aké metódy využívate pri svojej práci s klientom?

27. marec, 2017|0 Comments

Som začínajúca kariérová poradkyňa Ivana Ofúkaná  a členka ZKPRK. Študujem posledný ročník andragogiky -  vzdelávanie dospelých na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ako diplomovú prácu som si vybrala, pre mňa blízku tému: Poskytovanie kariérového poradenstva [...]

Otvorené regionálne kluby ZKPRK: Praktické využitie IKT nástrojov v kariérovom poradenstve

25. marec, 2017|0 Comments

Kariérové poradenstvo sa dnes na Slovensku dostáva do centra záujmu verejnosti a štátnych inštitúcií, pretože práve ono je jedným z riešení niektorých vážnych problémov, s ktorými sa Slovensko z hľadiska rozvoja sociálneho kapitálu potýka: nesúlad [...]

Predstavili Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

21. marec, 2017|0 Comments

Ministerstvo školstva pred niekoľkými dňami predstavilo verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len „Národný program RVV“), ktorému jeho autori dali názov „Učiace sa Slovensko“. Jeho tvorcami je tím renomovaných odborníkov pôsobiacich na rôznych pozíciách v rôznych [...]

Predstavujeme oficiálne logo člena ZKPRK

15. marec, 2017|0 Comments

Členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prináša mnohé výhody: zverejnenie profilu na stránke www.rozvojkariery.sk prístup k neverejným zdrojom o kariérovom poradenstve pravidelný newsletter (štvrťročne) možnosť prispievať blogmi na stránke www.rozvojkariery.sk možnosť sieťovania [...]

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa stalo členom IAEVG

9. marec, 2017|0 Comments

Od 1. marca 2017 je naše Združenie riadnym členom Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG), snáď najstaršej medzinárodnej organizácie združujúcej individuálnych i kolektívnych členov z viac ako 60 krajín zo [...]

Záujem o duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy na základných školách

1. marec, 2017|0 Comments

Publikujeme tlačovú správu nášho partnera, Asociácie výchovných poradcov k potrebe zavádzania kariérovej výchovy na ZŠ: Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na  zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo [...]

Pozvánka na masívny otvorený online kurz EmployID: Meniaci sa svet práce

27. február, 2017|0 Comments

Chcete byť pripravení na výzvy meniaceho sa trhu práce? Chcete si lepšie osvojiť a aplikovať zručnosti spojené s  analýzou emócií, aktívnym načúvaním, poskytovaním reflexií, školiacimi zručnosťami, peer- koučingom a kladením silných otázok? Chcete preskúmať nástroje s Informáciami [...]

Kariérové poradenstvo na východnom Slovensku: Kam na vysokú 2017 v Prešove a Košiciach

22. február, 2017|Komentáre vypnuté na Kariérové poradenstvo na východnom Slovensku: Kam na vysokú 2017 v Prešove a Košiciach

V Košiciach a v Prešove sa konala výstava Kam na vysokú 2017. Uskutočnila sa v dňoch 8.2.2017 až 9.2.2017 a jej odborným garantom bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Výstava bola zameraná na [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Ut 28

How to Manage Effective Career Event – Masaryk University Staff Training Week

27. marca - 31. marca
Brno 1
Česká republika
Organizátor: Kariérní centrum Masarykovy univerzity
+420 549 494 599
St 29

Regionálny klub ZKPRK v Nitre

29. marca 16:00 - 18:00
Nitra 1
Slovenská republika
apr 06

Regionálny klub ZKPRK v Martine

6. apríla 15:00 - 17:00
Martin 1
Slovenská republika
apr 19

Regionálny klub ZKPRK v Košiciach

19. apríla 15:00 - 17:00
Košice 1
Slovenská republika