Kam na vysokú školu – workshopy ZKPRK v Banskej Bystrici

5. mája, 2016|0 Comments

V dňoch 23. a 24. februára sa v Banskej Bystrici konalo podujatie „Kam na vysokú 2016“, kde nechýbalo zastúpenie za Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry – Michaela Palgutová, Terézia Rohn. Počas obidvoch dní [...]

Ako tvoriť systém celoživotného kariérového poradenstva podľa ELGPN

3. mája, 2016|0 Comments

Európsku sieť tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN) netreba odborníkom z oblasti prestavovať: experti z viac než tridsiatich európskych krajín v nej od roku 2007 vypracovali niekoľko veľmi podnetných dokumentov a príručiek pre hodnotenie systému celoživotného poradenstva, implementáciu záruk pre [...]

Združenie na konferencii “Cesta môjho talentu”

2. mája, 2016|0 Comments

Naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa vo februári aktívne prezentovalo na mládežníckej konferencii „Cesta môjho talentu.“ Konferencia sa uskutočnila 19.2.2016 v Košiciach v priestoroch organizácie WOONT. Konferenciu organizačne zastrešila Rada mládeže Košického kraja v [...]

Kariérová adaptabilita: nielen zdroj pri kariérových zmenách a tranzíciách

27. Apríla, 2016|0 Comments

21. marca 2016 sa uskutočnil bratislavský klub ZKPRK venovaný téme kariérovej adaptability, na ktorom bola bohatá účasť členov i nečlenov ZKPRK. Diskutovali sme o kariérovej adaptabilite z hľadiska teórie, o jej zložkách, zaujímavých zisteniach zahraničných výskumov, ako [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.