Nemecký model kvality v kariérovom poradenstve

16. január, 2017|0 Comments

Nemecké národné poradenské fórum zverejnilo nemecký koncept / model kvality v kariérovom poradenstve pod názvom BeQu Concept. Model kvality BeQu Concept sa skladá z troch základných súčastí: Štandardy kvality pre kariérové poradenstvo Kompetečný profil kariérového poradcu [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (10/2016)

10. január, 2017|0 Comments

Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” snáď ľuďom z odboru netreba predstavovať: ide o jedinú periodickú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné články [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 3. O cestách k riešeniu

23. december, 2016|0 Comments

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého “insidera” služieb zamestnanosti. [...]

ICT a LMI v poradenstve: riziko automatizácie alebo cesta k zvyšovaniu dostupnosti? Správa z tematického workshopu ZKPRK

15. december, 2016|Komentáre vypnuté na ICT a LMI v poradenstve: riziko automatizácie alebo cesta k zvyšovaniu dostupnosti? Správa z tematického workshopu ZKPRK

V Bratislave sa dňa 28.11. uskutočnil tematický workshop Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pod názvom ICT nástroje v celoživotnom poradenstve - európske trendy, Slovensko a budúcnosť. Workshop bol vedený dvojicou výskumníkou z Nemecka [...]

Valné zhromaždenie ZKPRK 2016: nová energia, nové výzvy

10. december, 2016|Komentáre vypnuté na Valné zhromaždenie ZKPRK 2016: nová energia, nové výzvy

Tretie Valné zhromaždenie Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa uskutočnilo 9. decembra 2016 v priestoroch SAAIC/Euroguidance v Bratislave a bolo opäť spojené s hojnou účasťou, otvorenými a inšpirujúcimi diskusiami, ale aj s voľbami [...]

Týždeň celoživotného poradenstva: 5. – 9. decembra 2016

24. november, 2016|Komentáre vypnuté na Týždeň celoživotného poradenstva: 5. – 9. decembra 2016

AKTUALIZÁCIA (20/12/2016): V týždni od 5. do 9. decembra 2016 prinieslo Euroguidance centrum, SAAIC, iniciatívu "Týždeň celoživotného poradenstva" (TCP) s cieľom propagovať služby celoživotného kariérového poradenstva. Do TCP sa zapojilo 15 štátnych, verejných, privátnych a neziskových organizácií z celého Slovenska [...]

Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

18. november, 2016|Komentáre vypnuté na Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú [...]

ICT poradenské nástroje v Európe a na Slovensku – tématický workshop ZKPRK s výskumníkmi CEDEFOP

15. november, 2016|Komentáre vypnuté na ICT poradenské nástroje v Európe a na Slovensku – tématický workshop ZKPRK s výskumníkmi CEDEFOP

AKTUALIZÁCIA (23/11/2016): Workshop bude možné sledovať aj elektronicky na tejto adrese: https://join.skype.com/ooW5Y5aK19uL. Pre sledovanie je potrebné sa prihlásiť v pôvodnom formulári (kliknite sem) a uviesť v poznámke "Online prenos". Je pre nás veľkou radosťou, že [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Ut 31

Kam na vysokú – Trnava

31. januára 8:00 - 15:00
Trnava 1
Slovenská republika
Organizátor: Národné kariérne centrum
0903 242 444
feb 01

Kam na vysokú – Trenčín

1. februára 8:00 - 15:00
Trenčín 1
Slovenská republika
Organizátor: Národné kariérne centrum
0903 242 444
feb 02

Kam na vysokú – Žilina

2. februára 8:00 - 15:00
Žilina 1
Slovenská republika
Organizátor: Národné kariérne centrum
0903 242 444
feb 07

Kam na vysokú – Banská Bystrica

7. februára 8:00 - 15:00
Banská Bystrica 1
Slovenská republika
Organizátor: Národné kariérne centrum
0903 242 444