Týždeň celoživotného poradenstva: 5. – 9. decembra 2016

24. november, 2016|0 Comments

Euroguidance centrum, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAMS), organizuje TÝŽDEŇ CELOŽIVOTNÉHO PORADENSTVA (TCP), ktorý sa v tomto roku uskutoční v dňoch od 5. do 9. decembra. Jeho cieľom je spropagovať služby celoživotného [...]

Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

18. november, 2016|0 Comments

Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú [...]

ICT poradenské nástroje v Európe a na Slovensku – tématický workshop ZKPRK s výskumníkmi CEDEFOP

15. november, 2016|0 Comments

AKTUALIZÁCIA (23/11/2016): Workshop bude možné sledovať aj elektronicky na tejto adrese: https://join.skype.com/ooW5Y5aK19uL. Pre sledovanie je potrebné sa prihlásiť v pôvodnom formulári (kliknite sem) a uviesť v poznámke "Online prenos". Je pre nás veľkou radosťou, že [...]

Čo s poradenstvom na úradoch práce? 2. O (ne)prínose 1,5 stretnutia s klientom

9. november, 2016|0 Comments

Cieľom týchto článkov je reflektovať aktuálny stav a premýšľať nad možnými riešeniami súčasnej nemilej situácie odborných poradenských služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny z pohľadu informovaného laika, alebo pomerne čerstvého “insidera” služieb zamestnanosti. Nie [...]

Učiace sa Slovensko… aké miesto pre poradenstvo v novom školstve?

27. október, 2016|Komentáre vypnuté na Učiace sa Slovensko… aké miesto pre poradenstvo v novom školstve?

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, ktoré už od volieb hovorí o najväčšej doterajšej reforme školského systému v posledných dňoch na svojej webovej stránke zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Minister školstva Peter [...]

Vnímanie neznámeho – workshop s Thomasom Dienerom

20. október, 2016|Komentáre vypnuté na Vnímanie neznámeho – workshop s Thomasom Dienerom

Pozývame Vás na jedinečný workshop s renomovaným švajčiarskym kariérovým poradcom a koučom Thomasom Dienerom. Voľba témy (práca s osobnými kvalitami v poradenstve) súvisí so slovenským predsedníctvom v Rade EU a osobnosť hosťa zaručuje originálne spracovanie [...]

Strategické stretnutie ZKPRK: pripravme štandard kvality pre kariérové poradenstvo!

15. október, 2016|Komentáre vypnuté na Strategické stretnutie ZKPRK: pripravme štandard kvality pre kariérové poradenstvo!

Je to už niekoľko mesiacov od strategického stretnutia členov ZKPRK, ktoré sa uskutočnilo 16. mája v Bratislave. Pripomeňme si jeho priebeh a načrtnime ďalší postup pri realizácie vízie vytvorenej na stretnutí. Predseda Združenia Štefan Grajcár [...]

Gaudeamus 2016: Združenie bolo pri tom!

11. október, 2016|Komentáre vypnuté na Gaudeamus 2016: Združenie bolo pri tom!

Jeseň už tradične patrí veľtrhom a v Nitre k nim patrí GAUDEAMUS – európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania,  ktorý sa konal 4. a 5. októbra 2016 na výstavisku Agrokomplex. Po obidva dni sa v našom stánku zastavovali mladí ľudia. Jedných pritiahla [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.