České a slovenské centrá Euroguidance Vám spoločne prinášajú 22. číslo elektronického periodika “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi”.

Aj v tomto čísle nájdete veľmi kvalitný a pestrý obsah: články o zaujímavých iniacitívach a metódach v kariérovom poradenstve, správy o aktuálnych systémových výzvach, recenzie publikácií aj ohliadnutia sa za uskutočnenými podujatiami.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI & KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V TEORII A PRAXI (ČÍSLO 22)

Po 10 rokoch nás v pozícii vydavateľa nahradili naši českí kolegovia. Slovenské centrum Euroguidance bude ale naďalej úzko spolupracovať na príprave obsahu a smerovaní časopisu.

Prajeme Vám príjemné čítanie.
Tím Euroguidance Slovensko