Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Úspešná cesta von z ústavnej starostlivosti pre mladých dospelých vedie aj cez kariérové poradenstvo

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Úsmev ako dar. Zámerom projektu bolo vytvoriť komplexný program na posilnenie samostatnosti a prípravy na životné situácie mladých dospelých z ústavnej starostlivosti. „Kariérové poradenstvo sa stalo po prvý krát [...]

By |2019-09-20T12:55:30+02:007. september, 2019|Dobrá prax|

Dobrovoľníci z praxe prišli inšpirovať žiakov základných škôl

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásili aj Zuzana Nichtová a Rebecca Murray z projektu Teach for Slovakia. „Žiaci mnohokrát nevedia spojiť to, čo ich [...]

By |2019-09-20T12:55:20+02:005. september, 2019|Dobrá prax|

Inšpirovaní žiaci s väčšou šancou ostať študovať, žiť a pracovať v okrese v ktorom vyrástli

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši. „Pre realizáciu tohto projektu nás motivovali [...]

By |2019-09-07T08:24:45+02:004. september, 2019|Dobrá prax|

Kariérové poradenstvo pre mamičky priamo v materských centrách

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Michaela Valicová z organizácie IN ENERGY. „Byť mamičkou na materskej/rodičovskej dovolenke je krásne [...]

By |2019-09-07T08:24:54+02:001. september, 2019|Dobrá prax|

Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku “Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave” (Štefan Grajcár), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Kariérové poradenstvo v teórii a práci , ročník 2019, číslo 15). Dvojrozhovor s Tomášom Šprlákom, predsedom Organizačného výboru, a Lenkou Martinkovičovou, predsedníčkou Vedeckého výboru konferencie IAEVG [...]

Naratívny koučovací prístup a možnosti jeho využitia v kariérovom poradenstve

Príbehy, ktoré o svojom živote rozprávame, sú mocným poradenským nástrojom. Vďaka programu Erasmus+ sme sa vo februári zúčastnili vzdelávacieho kurzu "Naratívne koučovanie" v Kodani. Prinášame z neho niekoľko inšpirácií do praxe. Pred samotným vysvetlením naratívneho koučovacieho prístupu je potrebné porozumieť pojmu naratív. Život, ktorý osoba žije v rôznych kontextoch a situáciách predstavuje naratív, [...]

Štefan Grajcár v TA3: Kariérová výchova je úlohou všetkých učiteľov, nie len kariérového poradcu

Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vystúpil 17.7.2019 v štúdiu TA3 v relácii zameranej na zmeny v systéme kariérového poradenstva v školstve. Celý rozhovor trvá okolo 14 minút, okrem iného v ňom Štefan hovorí aj nasledovné: V kariérovom poradenstve v školstve si zamieňame cieľ s prostriedkom: Deti sme sa prestali pýtať, [...]

Zverejnili sme výzvu na riešenie celoživotného kariérového poradenstva v programoch demokratických politických strán

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oslovilo predstaviteľov demokratických politických strán s výzvou, aby vo svojich programových dokumentoch rozpracovali aj problematiku kariérového poradenstva. Uvedomujeme si, že v súčasnej situácii existuje množstvo oblastí, ktoré si na Slovensku zasluhujú prioritné riešenie. Sme ale presvedčení, že investícia do ľudského kapitálu občanov je dôležitou súčasťou komplexného rozvoja našej [...]

Komuniké ICCDPP: Štáty potrebujú medzisektorové stratégie pre politiky a služby rozvoja kariéry

Medzinárodné sympózium pre rozvoj kariéry a verejnú politiku, ktoré sa konalo v nórskom Tromsø v dňoch 17-20. Júna 2019, zverejnilo na svojej stránke komuniké "Priviesť rozvoj kariéry do neistej budúcnosti: Zaisťovanie prístupu, integrácie a inovácie". (Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation). V spolupráci so slovenským centrom Euroguidance prinášame [...]

Skúsenosti so Strenght based coaching, alebo prístupom zameraným na silné stránky klienta

V máji 2019 sme sa aj s kolegami Lenkou Martinkovičovou a Štefanom Hrinom vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnili mobility v Berlíne s názvom Strenght based coaching, teda koučovací, ale aj poradenský prístup zameraný na silné stránky klienta. Tento prístup vychádza z pozitívnej psychológie, resp. zo systemického prístupu. Veľmi dobre ho v článku popísala Katka Štukovská, ktorá podobnú mobilitu absolvovala už [...]