/Akcie a aktivity

Míting projektu Rominko v Bukurešti: Hľadáme nové cesty kariérového poradenstva pre Rómov

By |2019-05-03T09:16:19+02:001. máj, 2019|Akcie a aktivity|

Vďaka môjmu členstvu v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej len ZKPRK) som sa v apríli tohto roku zúčastnila stretnutia partnerov projektu ROMINKO II. v Bukurešti. Ide o  projekt, ktorý sa zameriava na zavedenie francúzskeho modelu Bilancie kompetencií na celonárodnej úrovni pre Grécko, Rumunsko a Maďarsko. ZKPRK je partnerom projektu a aj expertom na danú oblasť [...]

Regionálne workshopy pre kariérových poradcov prinesú stretnutia s ocenenými odborníkmi a informácie o portáli Trendyprace.sk

By |2019-04-09T12:11:27+02:009. apríl, 2019|Akcie a aktivity|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s firmou Trexima pozýva odbornú verejnosť na sériu praktických workshopov s výhercami a účastníkmi prestížnej súťaže „Národná cena kariérového poradenstva“. Kluby sa budú konať vo viacerých mestách na celom Slovensku, pričom každý klub prinesie praktické ukážky metód, nástrojov a postupov zameraných na rôzne aktuálne témy z oblasti riadenia kariéry: rozvoj talentov, [...]

Školský psychológ na gymnáziu: v dopyte po kariérovom poradenstve nastáva výrazný posun

By |2019-04-05T07:26:27+02:005. apríl, 2019|Akcie a aktivity|

Róbert Rácz je absolventom psychológie na Prešovskej univerzite (2014) a doplňujúceho pedagogického štúdia (2018), od roku 2015 pôsobí ako školský psychológ a pedagóg na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Je členom Asociácie školských psychológov (AŠP) a Slovenskej asociácie učiteľov psychológie (SAUP). Z pozície školského psychológa sa venuje najmä kariérovému poradenstvu, ale aj otázkam školskej [...]

Valné zhromaždenie 2019 prinieslo nové plány a novú Radu ZKPRK

By |2019-03-29T21:08:03+02:0029. marec, 2019|Akcie a aktivity|

Valné zhromaždenie ZKPRK sa konalo 22.2.2019 v Martine za doteraz najväčšej účasti členskej základne - ďakujeme všetkým za prítomnosť! Ponúklo priestor pre zhodnotenie aktivít za uplynulý rok, skladanie účtov Rady ZKPRK za dvojročné volebné obdobie, ako aj plány na ďalšie roky. Ako sa nám teda darilo napĺňať ciele a poslanie Združenia? Z hľadiska združovania [...]

Ako bolo na Zimnej škole kariérového poradenstva 2019?

By |2019-03-17T19:26:56+02:0014. marec, 2019|Akcie a aktivity|

Úspech našich Letné školy kariérového poradenstva nás priviedol k tomu, že sme sa rozhodli takéto aktivity robiť častejšie. A tak v dňoch 22. a 23. februára 2019 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prvú Zimnú školu kariérového poradenstva. Táto aktivita sa konala v priestoroch firmy K.A.B.A Slovensko v Martine a zúčastnilo sa na [...]

Roadshow Kam na vysokú 2019 priniesla kariérové poradenstvo do šiestich miest

By |2019-03-17T19:29:05+02:0013. marec, 2019|Akcie a aktivity|

Aj v roku 2019 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry partnerom a odborným garantom pre kariérové poradenstvo na série výstav "Kam na vysokú". Výstava Kam na vysokú je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej [...]

Medzinárodná konferencia IAEVG: výzva na predkladanie príspevkov otvorená do 15.4.2019

By |2019-03-29T15:07:07+02:003. marec, 2019|Akcie a aktivity|

V septembri 2019 hostí Bratislava udalosť svetového formátu v oblasti kariérového poradenstva: výročnú konferenciu Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG). Témou tohto ročníka je "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť". Ide o skvelú príležitosť stretnúť približne 350 najvýznamnejších vedcov, kariérových poradcov a tvorcov politík v oblasti kariérového poradenstva a sociálnej inklúzie z celého [...]

Zručnosti pre budúcnosť – zúčastnite sa Cross Border Semináru 2019

By |2019-01-21T20:12:48+02:0021. január, 2019|Akcie a aktivity|

Medzinárodný seminár Cross Border sa v roku 2019 uskutoční v slovinskom meste Bled v dňoch 14.-15. mája. Zmyslom seminára je prepájanie poradcov, tvorcov politík a odborníkov v oblasti kariérového poradenstva a výmena príkladov dobrej poradenskej praxe v Európe. Témou tohtoročného seminára sú „Zručnosti pre budúcnosť“. Informuje o tom Centrum Euroguidance Slovensko. Počas dvoch dní seminára [...]

Zimná škola kariérového poradenstva: Metóda CH-Q, praktické ukážky kariérovej výchovy a mnoho ďalšieho

By |2019-01-15T16:23:31+02:0015. január, 2019|Akcie a aktivity|

Pre veľký úspech našich letných podujatí vás pozývame vás na 1. ročník ZIMNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Zimná škola KP bude prebiehať 22.-23. februára v Martine (priestory KABA Slovensko, Komenského 19, Martin). Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Čo je to Zimná škola [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2018, č. 14)

By |2019-01-15T12:45:44+02:0015. január, 2019|Akcie a aktivity|

Časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ je pravidelne vydávané odborné periodikum na Slovensku a v Českej republike zamerané výlučne na oblasť kariérového poradenstva. Časopis vychádza dvakrát do roka a prináša odborné články o rôznych oblastiach kariérového poradenstva a kariérovej výchovy, rozhovory s rešpektovanými odborníkmi a akademikmi, recenzie publikácií a správy z uskutočnených podujatí. Ročník [...]