/Zo sveta

Nemecký model kvality v kariérovom poradenstve

By |2017-07-25T13:10:17+02:0016. január, 2017|Zo sveta|

Nemecké národné poradenské fórum zverejnilo nemecký koncept / model kvality v kariérovom poradenstve pod názvom BeQu Concept. Model kvality BeQu Concept sa skladá z troch základných súčastí: Štandardy kvality pre kariérové poradenstvo Kompetečný profil kariérového poradcu Rámec rozvoja kvality v kariérovom poradenstve Tieto tri časti kvality prispievajú ku stratégii profesionalizácie KP a propagujú sociálne a politické [...]

Druhá publikácia siete NICE: Európsky štandard povolania pre vzdelávanie v oblasti kariérového poradenstva

By |2017-08-05T20:22:28+02:0018. november, 2016|Novinky, O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Európski občania sú vo svojom kariérovom rozvoji konfrontovaní s čoraz komplexnejšími výzvami. Počas vlastnej životnej dráhy musia vykonať dôležité rozhodnutia o vlastnom vzdelávaní a zamestnaní, ktoré výrazne ovplyvňujú ich budúcnosť. Potrebujeme kompetentných poradcov, ktorí budú občanov v tomto procese sprevádzať a podporovať. Ale kto sú títo odborníci? Aké musia mať zručnosti? Ako ich kvalitne vzdelávať? [...]

Tridsať rokov bilancie kompetencií vo Francúzsku, alebo ako môže vyzerať systém kariérového poradenstva

By |2017-07-25T13:10:18+02:007. október, 2016|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Predposledný septembrový deň tohto roku sme sa v Paríži spolu s ďalšími slovenskými členmi Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií zúčastnili osláv tridsiateho výročia legálneho zakotvenia bilancie kompetencií ako individuálneho práva každého občana bez rozdielu. Konferencia bola rozdelená do troch okrúhlych stolov: na prvom vystúpili politici (dvaja poslanci Národného zhromaždenia) a hovorili o význame kariérového poradenstva pre spoločnosť. [...]

EmployID peer-coaching a online komunita dobrej praxe: príležitosť nielen pre služby zamestnanosti?

By |2017-07-25T13:10:18+02:0015. september, 2016|Akcie a aktivity, Zo sveta|

Vráťme sa ešte niekoľkými riadkami k júnovému workshopu s Pablom Franzom a Oliverom Blunkom z výskumného konzorcia EmployID. Počas workshopu prezentovali dva potenciálne mocné nástroje: online komunitu pre reflexiu a zdieľanie dobrej praxe a peer coaching. Čo je pre tieto dva nástroje typické? Ako je možné využiť ich v praxi? Pripomenieme si základné myšlienky významného európskeho kouča [...]

Ako tvoriť systém celoživotného kariérového poradenstva podľa ELGPN

By |2017-07-25T13:10:18+02:003. máj, 2016|O kariérovom poradenstve, Zo sveta|

Európsku sieť tvorcov politík celoživotného poradenstva (ELGPN) netreba odborníkom z oblasti prestavovať: experti z viac než tridsiatich európskych krajín v nej od roku 2007 vypracovali niekoľko veľmi podnetných dokumentov a príručiek pre hodnotenie systému celoživotného poradenstva, implementáciu záruk pre mladých, rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry a mnohé ďalšie. Posledným plodom práce tejto siete je už šiesta séria nástrojov, tento krát zameraných [...]

Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva: pozvánka na konferenciu

By |2017-07-25T13:10:19+02:0010. apríl, 2016|Akcie a aktivity, Zo sveta|

Dovoľujeme si vás srdečne pozvať na konferenciu „Cesty k profesionalizácii kariérového poradenstva“, ktorú organizuje Dům zahraniční spolupráce - centrum Euroguidance Českej republiky a Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických vied, partnerom konferencie je pritom i naše Združenie. Konferencia sa koná v dňoch 26.– 27. mája 2016 v priestoroch Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Účasť na konferencii [...]

Obhliadnutie sa za konferenciou “Bilancia kompetencií: Hodnotenie kvality a riadenie dopadov kariérového poradenstva”

By |2017-07-25T13:10:19+02:0015. január, 2016|Akcie a aktivity, Zo sveta|

Posledný štvrťrok 2015 bol bohatý na aktivity a semináre. Prinášame vám obhliadnutie sa za jednou z nich: V rámci aktivít projektu "Bilancia kompetencií v službách zamestnanosti" sa 8. októbra 2015 uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia s názvom "Bilancia kompetencií - Riadenie kvality a hodnotenie dopadov systému kariérového poradenstva". Cieľom tejto konferencie bolo predstaviť účastníkom výstupy dvojročnej práce partnerov projektu, [...]

Tristram Hooley: Osloboďte sa z mentálneho otroctva

By |2017-07-25T13:10:24+02:003. október, 2015|Zo sveta|

Tristram Hooley je profesor v oblasti kariérového vzdelávania a riaditeľ Medzinárodného centra pre štúdium poradenstva na Univerzite v Derby. Vo svojom výskume sa venuje politickým aspektom kariérového rozvoja, skúmaniu dopadov a role informačných technológií v poradenstve. Tristram je známy aj slovenskému publiku - jeho príspevok k hodnoteniu dopadov kariérového poradenstva patril k tým najúspešnejším na májovom stretnutí siete NICE v Bratislave. Okrem [...]

Kariérové poradenstvo v Európe a vo svete

By |2017-07-25T13:10:24+02:008. apríl, 2015|Zo sveta|

Kariérové poradenstvo dnes patrí k veľmi dynamicky sa vyvíjajúcim oblastiam teórie i aplikačnej praxe, takmer jednoznačne to platí o dianí v zahraničí, a čím ďalej, tým viac i u nás. V krajinách EÚ – v roku 2004 to počas írskeho predsedníctva bola Rezolúcia Rady o posilňovaní politík, systémov a aktivít v oblasti celoživotného poradenstva v Európe, [...]