Approved
Michal Bartko
CPPPaP, M.Rázusa 25, 984 01 Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Špeciálny pedagóg
Approved
Iveta Sokolová
Poradenské centrum pre dospelých Trebišov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Tútor PCD
Approved
Miroslava Tomišová
ÚPSVaR Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odporný poradca
Approved
Marta Hargašová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Čestný člen
Approved
Jozefína Frontová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Terénna sociálna pracovníčka
Approved
Ingrid Benkovská /Lackovičová/
UPSVaR , RVC
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný odborný radca, lektor
Approved
Róbert Rácz
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: školský psychológ / učiteľ
Approved
Michaela Valicová Palgutová
Kariérny Kompas
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérová poradkyňa
Approved
Daniel Markovič
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný asistent
Approved
Kateřina Hašková
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Učící se (o kariérovém poradenství)
Approved
Zuzana Kršková
UPSVaR Dolný Kubín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: riaditeľka
Approved
TANDEM, n.o.
nezisková organizácia
Approved
Zuzana Ševčíková
TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: predseda o.z., poradca, lektor, projektový manažér, fundraiser
Approved
Katarína Mášiková
GRAND CONSULTING, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konateľ
Jump to page:
1 2 3 4 5