Approved
Gymnázium L. Novomeského
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: výchovná poradkyňa, učiteľka
Approved
EDUPLEX občianske združenie
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: manažér
Approved
SAAIC, Bratislava
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultant
Approved
ÚPSVaR Rožňava
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný poradca
Approved
ÚPSVaR Martin
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Odborný poradca
Approved
Navigácia v povolaní, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradca, kariérny a biznis kouč a HR konzultant, podpredseda ZKPRK, člen ICF a SAKO
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Administratívny pracovník
Approved
Carewell
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradca
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Rekreačný terepeut
Approved
VÚDPaP
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný výskumný pracovník / projektový manažér
Approved
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca
Approved
Euroguidance Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultant
Approved
CPPPaP Čadca
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Riaditeľka,psychologička,
Jump to page:
1 2 3 4 5