Approved
Ing. Martina Kusenda
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca a kouč
Approved
Gymnázium L. Novomeského
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: výchovná poradkyňa, učiteľka
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Učící se (o kariérovém poradenství)
Approved
Společnost Pavlína Vašátová
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradce
Approved
UKF v Nitre
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: interný doktorand
Approved
ÚPSVaR Martin
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Odborný poradca
Approved
HR konzultant
Approved
GRAND CONSULTING, s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konateľ
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia:
Approved
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Manažér metodického riadenia kariérového poradenstva
Approved
OcÚ- Bajany
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: TSP
Approved
OSVČ
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradce a lektor
Approved
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI Trenčín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: psychologička, vedúca centra
Approved
VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra psychológie. Grand Consulting s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Garant študijného programu psychológia, psychologické pporadenstvo, koučing
Approved
EDUPLEX občianske združenie
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: manažér
Jump to page:
3 4 5 6 7