Approved
martinkovic.martin
Martin Martinkovič
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Rekreačný terepeut
Approved
Darincek
Darina Štrbová
K.A.B.A. Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: lektor
Approved
ladislav.ostroha
Ladislav Ostroha
Euroguidance Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultant
Approved
stefania.hrivnakova
Štefánia Hrivňáková
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný zamestnanec
Approved
Dimensions
Dimensions
Approved
zdenka.mackova
Zdenka Macková
VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra psychológie. Grand Consulting s.r.o.
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Garant študijného programu psychológia, psychologické pporadenstvo, koučing
Approved
michaela.sebenova
Michaela Šebenová
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný radca
Approved
darina.lepenova
Darina Lepeňová
VÚDPaP
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný výskumný pracovník / projektový manažér
Approved
thomas.diener
Thomas Diener
FairWork
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Čestný člen
Approved
zuzana.sevcikova
Zuzana Ševčíková
TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: predseda o.z., poradca, lektor, projektový manažér, fundraiser
Approved
pocklan
Marian Pocklan
UPSVR
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: odborný poradca
Jump to page:
3 4 5 6 7