Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Občianske združenie
Approved
CPPPaP, M.Rázusa 25, 984 01 Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Špeciálny pedagóg
Approved
K.A.B.A. Slovensko
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: kariérový poradca
Approved
Pozitivo
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: psychológ, lektor, personalista
Approved
UPSVaR , RVC
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný odborný radca, lektor
Approved
UPSVaR Topoľčany
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Odborný poradca
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: sociálno - psychologické poradenstvo, výchovné poradenstvo
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Kariérový poradca
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Konzultant, Kariérový poradca
Approved
EDUPLEX občianske združenie
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: manažér
Approved
SAAIC, Bratislava
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: konzultant
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: HR konzultant, kouč
Approved
CPPPaP Bratislava
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: poradenský psychológ
Approved
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Manažér metodického riadenia kariérového poradenstva
Jump to page:
4 5 6 7 8