Approved
Študentka VŠ TnUAD
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: "lektorka v SMŠ Slimáčik a detskom vzdelávacom centre Krtko v Trenčíne, študentka psychológie UK Bratislava , SZČO - poradkyňa
Approved
UPSVaR Topoľčany
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Odborný poradca
Approved
www.topkariera.sk
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Zakladateľ
Approved
UPSVaR
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Metodik, auditor a kariérový poradca
Approved
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Rekreačný terepeut
Approved
VÚDPaP
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný výskumný pracovník / projektový manažér
Approved
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: samostatný radca
Approved
Inbáze, z.s., OSVČ
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Specialistka pro oblast kariérového poradenství, poradkyně
Jump to page:
4 5 6 7 8