Approved
zdenko.stacho
Zdenko Stacho
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: člen kariérneho centra na VŠEMvs
Approved
rastislavletnicky
Rastislav Letnický
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Manažér metodického riadenia kariérového poradenstva
Approved
MichalBartko
Michal Bartko
CPPPaP, M.Rázusa 25, 984 01 Lučenec
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Špeciálny pedagóg
Approved
kristinahroncova
Kristína Hroncová
UKF
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: doktorand
Approved
silviacornanicova
Silvia Čornaničová
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca
Approved
iveta.sokolovska
Iveta Sokolová
Poradenské centrum pre dospelých Trebišov
Vaša pozícia / oblasť pôsobenia: Tútor PCD
Jump to page:
4 5 6 7 8