/Kariérové poradenstvo – dlhodobá príprava
Nahrávam Udalosti

Cieľovou skupinou sú žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ. Dlhodobá systematická príprava na kariérové rozhodovanie sa realizuje s triednou skupinou počas celého školského roka formou skupinových stretnutí a skupinovej diagnostiky. Program v jednotlivých rokoch je rozdelený na skupinovú diagnostiku a prácu s triednou skupinou, ktoré sú zamerané vždy na špecifickú oblasť sebapoznávania (rozumové schopnosti, osobnostné črty, záujmy a motivácia). Dlhodobá príprava je ukončená komplexnou diagnostikou (intelekt, osobnosť, záujmy) a individuálnou konzultáciou so žiakom a jeho zákonným zástupcom o jednotlivých možnostiach a odporúčaniach pri voľbe ďalšieho štúdia.