/Naživo s nami v kruhu povolaní
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

CPPPaP Námestovo organizuje besedu pre žiakov stredných škôl, na ktorej majú možnosť stretnúť sa osobne s ľuďmi, ktorí vykonávajú rôzne profesie. Na besede bude jednotlivec prezentovať povolanie, ktoré vykonáva – popíše možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a priebeh štúdia na VŠ, možnosti uplatnenia na Slovensku, požadované kompetencie pre výkon danej profesie, náplň práce a podobne. Počas besedy majú študenti priestor na kladenie otázok, ktoré ich zaujímajú ohľadom jednotlivých profesií.