/Prezentácia vybraných bratislavských stredných škôl pre výchovných poradcov ZŠ obvodu BA4
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Stretnutie bude venované prezentácii vybraných SŠ, SOŠ, akadémií, gymnázií a športových škôl.
K tomuto účelu sme oslovili výchovných poradcov a zástupcov týchto škôl z Bratislavy, ktorí si pripravili prezentácie a informačné materiály. Zároveň predkladáme platformu, kde okrem prezentácie (info o škole, profil absolventa, podmienky prijatia a všetkého dôležitého v súvislosti so školou) bude priestor na dohodnutie prípadnej spolupráce a prezentácií priamo na základných školách.