/Seminár „Svet práce sa mení – a poradenstvo…?“
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Seminár je určený pre výchovných poradcov, poradcov z CPPPaP a úradov práce, pre poradcov pôsobiacich v sektore školstva, rovnako ako i v sektore zamestnanosti, ktorí pracujú so žiakmi základných škôl a stredoškolskou mládežou. Prostredníctvom skúsenosti na sebe a vzájomného zdieľania si posilníte svoje poradenské kompetencie a získate nápady ako navigovať klienta v meniacom sa svete práce.

Seminár tvoria dva paralelne prebiehajúce workshopy. Účastníci budú rozdelení na dve skupiny a absolvujú tak obidva workshopy – jeden doobeda, druhý poobede.

  • Lukáš Vlček (Info Kariéra, Plzeň): „Kto som?“ pre žiakov základných a stredných škôl
    • Workshop účastníkov vtiahne do jednej z kľúčových aktivít skupinového poradenského programu pre základné a stredné školy, ktoré Info Kariéra realizuje v Plzeňskom kraji, a predstaví, akú majú koncepciu spolupráce so školami.
  • PhDr. Jana Balogová (ÚPSVaR Rožňava): Na ceste do sveta práce…
    • Už 3.rok poskytuje ÚPSVaR Rožňava preventívne poradenstvo v spolupráci s agentúrou EDUCON, ktorého cieľom je pomáhať žiakom pri rozhodovaní sa v otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry. Poradenský cyklus prebieha v dvoch fázach so skupinou 15 študentov v trvaní 5h. Žiakom umožňuje nahliadnuť do anatómie pracovného pohovoru s využitím prvkov interaktívnej komunikácie. Zisťovanie silných stránok a osobnostných predpokladov pomáha pozdvihnúť kvalitu ľudského kapitálu a predísť nesprávnej voľbe povolania.

Účasť na seminári je bezplatná, avšak je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom on-line formulára najneskôr do 20. novembra.

PROGRAM

9:30 – 10:00          Registrácia

10:00 – 10:30        Euroguidance:  „Poradenstvo v meniacom sa svete práce“/

                                Tomáš Šprlák (ZKPRK): „Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve“

10:30 – 12:30        Workshop #1

12:30 – 13:30        Obed

13:30 – 14:00        Tomáš Šprlák (ZKPRK): „Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve“/

                                Euroguidance „Poradenstvo v meniacom sa svete práce“

14:00 – 16:00        Workshop #2