Výstava Kam na vysokú 2018 – RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie.

Výstava putuje po 6 krajských mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Začína sa v Trnave (30.1.), potom nasleduje Nitra (31.1.) a Žilina (1.2.). Ďalší týždeň podujatie pokračuje Banskej Bystrici (6.2.), Prešove (7.2.) a ukončí sa v Košiciach (8.2.). ​Vystavovatelia tak môžu počas dvoch týždňov osloviť približne 10 000 študentov stredných škôl.

Ako každý rok, aj tentokrát majú žiaci a študenti možnosť stretnúť sa s profesionálnym kariérovým poradcom zadarmo. Kariéroví poradcovia budú v každom meste poskytovať individuálne konzultácie a viesť skupinové workshopy, ktoré pomôžu mladým s výberom vhodného štúdia. Odbornosť kariérových poradcov a poskytovaných služieb garantuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. S ktorými kariérovými poradcami sa môžete stretnúť v jednotlivých mestách?

Trnava:

Nitra:

Žilina:

Banská Bystrica:

Prešov:

Košice: