V pondelok 6. februára bola sprístupnená verejná konzultáciu obsahových a výkonových štandardov základného vzdelávania. Úlohou vzdelávacích štandardov je stanoviť, čo majú žiaci vedieť na konci tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Od toho sa bude odvíjať obsah nových učebníc, národných testov a predovšetkým školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť. Dokumenty sú dostupné na webstránke: https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk. Po zaregistrovaní sa je možné na stranke vidieť aj ostatné komentáre.
Do konzultácie sa môžu zapojiť učitelia a učiteľky, odborníci a odborníčky na oblasť vzdelávania, rodičia a ďalší záujemcovia zo širokej verejnosti. Verejná konzultácia bude prebiehať elektronicky od pondelka 6. februára do pondelka 20. februára 2023. Na prípravu nového obsahu vzdelávania na základných školách pracovali odborníci a odborníčky v užších autorských tímoch. Schvalený štátny vzdelávaci program bude v septembri 2023 testovaný na prvých školách a v roku 2026 ma byť zavedený celoplošne.
https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk
https://vzdelavanie21.sk/tvorba-noveho-svp-dalsia-etapa/
https://www.minedu.sk/j-horecky-spustili-sme-verejnu-konzultaciu-vzdelavacich-standardov/