Súťažná prehliadka Národná cena kariérového poradenstva už 11 rokov predstavuje to najlepšie z praxe kariérového poradenstva na Slovensku. Účastníkom prináša možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou, nadviazať nové partnerstvá a vymieňať si skúsenosti so širšou komunitou kariérového poradenstva. Každý rok odborná porota zložená z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva vyberá príspevky, ktoré považuje za hodné špeciálneho ocenenia. Partnermi súťaže sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás pozývajú prvýkrát na verejné hlasovanie, ktoré rozhodne o tom, kto získa cenu verejnosti v 11. ročníku súťaže. Články k súťažným príspevkom nájdete na našej stránke po kliknutí na tento odkaz, alebo na odkazy pri jednotlivých možnostiach hlasovania. Pozor, hlasovať môžete len jedenkrát za jeden príspevok. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne počas konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 24. októbra 2019 v hoteli Saffron v Bratislave.

 • Školenia odborného kariérového poradenstva pre ľudí pracujúcich s mládežou

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. „Proces voľby povolania a plánovania svojej budúcnosti mladých ľudí je výrazne ovplyvnený osobnostnými predpokladmi osôb, ktoré sa [...]

 • Komunitné stretnutia mamičiek na úrade práce

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Byť mamou je mnohokrát najväčšou prekážkou pri nástupe do zamestnania. Tieto ženy sú často diskriminované [...]

 • Orientačná diagnostika motivuje žiakov gymnázia k využitiu kariérového poradenstva na škole

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj školský psychológ a kariérový poradca Róbert Rácz, pracujúci na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. „Hlavným cieľom bolo porovnať jednotlivé triedy z hľadiska ich záujmovej [...]

 • Nový online nástroj meria pokrok nezamestnaných v kariérových zručnostiach

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Aby sme dokázali poradenskú intervenciu lepšie zacieliť a najmä zhodnotiť jej efektivitu, bol pre poradcov pripravený nástroj [...]

 • Workshopy pomáhajú študentom gymnázií s výberom vysokej školy

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Zuzana Záhradníková z organizácie Career Spring s.r.o. z Bratislavy. Cieľom realizovaných workshopov bolo sebapoznanie študentov, odhaľovanie ich talentov a silných stránok a následne [...]

 • Komplexné kariérové poradenstvo ako konkrétna pomoc študentom stredných škôl

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Soňa Mertová z Hotelovej akadémie v Košiciach. V projekte sa zameriava na odhaľovanie skrytých vlastností, schopností a zručností žiakov stredných a základných škôl, s cieľom [...]

 • Prvý univerzitný e-learning v službách kariérového poradenstva

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Univerzitné poradenské centrum, UPJŠ v Košiciach. „Najsilnejší motív pre tvorbu e-learningu bola snaha zvýšiť počet študentov, ktorí budú aktívne premýšľať nad svojou kariérou. [...]

 • Ľudia z vylúčených rómskych lokalít dostali väčšiu šancu si nájsť prácu

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia Človek v ohrození. „V našej organizácii už dlhodobo poskytujeme komplexnú podporu obyvateľom vylúčených rómskych lokalít, v posledných rokoch sme vo väčšom [...]

 • Medzinárodná mobilita pomohla žiakom strednej odbornej školy

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Stredná odborná škola služieb z Prešova. Hlavným cieľom Erasmus+ mobilitného projektu bolo rozšírenie odborných kompetencií žiakov umeleckých odborov propagačná grafika a fotografický dizajn [...]

 • Aktívny úrad práce na pomoc mladým

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia smerujú na úrady práce. Ocitajú sa tak vo fáze [...]

 • Pomoc s uplatnením pre cudzincov už aj na Slovensku

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj OZ Mareena. „Z našich skúseností a informácií od cudzincov žijúcich na Slovensku vyplývalo, že cudzinci majú častokrát problém uplatniť sa na slovenskom [...]

 • Prepájanie firiem s ľuďmi so zdravotným postihnutím za účelom práce prináša prvé výsledky

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj firma Profesia. „Naše minuloročné prieskumy nám ukázali, že pri zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím je častou bariérou práve strach či predsudok bez [...]

 • Od podpory mobility k podpore rozvoja kariéry vedcov a výskumníkov

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia SAIA. „Európska sieť EURAXESS, ktorej je SAIA súčasťou, vznikla, aby pomáhala výskumníkom prekonávať bariéry vo výskumnej mobilite – a teda posunúť ich [...]

 • Intenzívny kariérový servis pre žiakov strednej školy

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Na tomto gymnáziu už niekoľko rokov začína školský rok netradične – celým týždňom venovanému rozvoju kariérnych a sociálnych [...]

 • Pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím budú pomáhať poskytovať oni sami

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder. „Najväčší význam projektu spočíva v tom, že do procesu reintegrácie ľudí [...]

 • Poradenstvo a informácie pre žiakov, rodičov a výchovných poradcov naraz na jednom mieste

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Mnohí mladí po ukončení štúdia končia na úradoch práce. Častokrát sú nútení [...]

 • Úspešná cesta von z ústavnej starostlivosti pre mladých dospelých vedie aj cez kariérové poradenstvo

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019.  Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj občianske združenie Úsmev ako dar. Zámerom projektu bolo vytvoriť komplexný program na posilnenie samostatnosti a prípravy na životné situácie mladých dospelých [...]

 • Dobrovoľníci z praxe prišli inšpirovať žiakov základných škôl

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásili aj Zuzana Nichtová a Rebecca Murray z projektu [...]

 • Inšpirovaní žiaci s väčšou šancou ostať študovať, žiť a pracovať v okrese v ktorom vyrástli

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a [...]

 • Kariérové poradenstvo pre mamičky priamo v materských centrách

  V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Michaela Valicová z [...]