Nemecké národné poradenské fórum zverejnilo nemecký koncept / model kvality v kariérovom poradenstve pod názvom BeQu Concept.

Model kvality BeQu Concept sa skladá z troch základných súčastí:

 • Štandardy kvality pre kariérové poradenstvo
 • Kompetečný profil kariérového poradcu
 • Rámec rozvoja kvality v kariérovom poradenstve

Tieto tri časti kvality prispievajú ku stratégii profesionalizácie KP a propagujú sociálne a politické hodnoty spájajúce sa kariérovým poradenstvom. K dispozícii je na stránke www.beratungsqualitaet.net v nemeckom aj anglickom jazyku. Do jeho prípravy vola zapojená široká komunita a teraz je verejne k dispozícii pre všetkých aktérov.

Príprava nemeckého štandardu kvality pre poradenstvo prebiehala v otvorenom procese, do ktorého bolo v transparentnom procese zapojené všetci hlavní súkromní a verejní aktéri na rôznych úrovniach – miestnej, štátnej a federálnej. Podporu pre jeho vývoj získalo Národné poradenské fórum od ministerstva školstva, ktoré proces financovalo prostredníctvom národného projektu.

Aký je obsah nemeckých štandardov?

Transverzálne kritériá:

 • orientácia na klienta
 • dobrovoľnosť a otvorenosť
 • transparentnosť a dostupnosť
 • etické princípy / profesijné správanie
 • stratégia pre rozvoj kvality

Štandardy týkajúce sa poradenského procesu:

 • stabilita / štrukturálne zabezpečenie
 • riadenie vzťahov / emocionálne zabezpečenie
 • vyjasnenie zákazky / vyjednávanie poradenskej dohody
 • analýza situácie / zhoda o cieľoch
 • orientácia na zdroje
 • vyhľadávanie riešení

Štandardy týkajúce sa odbornosti poradcov:

 • orientácia na uznávaný profil kompetencií
 • iniciálne a kontinuálne vzdelávanie

Štandardy týkajúce sa organizácie:

 • jasná vízia / poslanie spoločnosti
 • manažérska a procesná štruktúra
 • organizačná a komunikačná kultúra
 • ľudské a materiálne zdroje
 • spolupráca a sieťovanie

Štandardy týkajúce sa spoločenského kontextu a cieľov:

 • spoločenský kontext
 • rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry
 • dosahovanie spoločenských cieľov
 • sociálna inklúzia

Mohla by byť nemecká precíznosť inšpiráciou aj pre tvorbu slovenského štandardu kvality?