V mesiacoch marec-apríl sme v spolupráci s partnermi zorganizovali sériu otvorených regionálnych klubov na tému využitia online poradenských nástrojov v praxi. Táto téma je vo svete nanajvýš aktuálna, pretože hoci online riešenia nemôžu svojou efektivitou konkurovať kvalitnému poradenskému vzťahu, majú obrovský potenciál:

 • Umožňujú samostatnú alebo sprevádzanú aktivitu klienta priamo z pohodlia domova. Takáto aktivita, ak je správne využitá, môže byť efektívnou prípravou klienta (a eventuálne poradcu) na poradenské stretnutie.
 • Ponúkajú klientovi informácie o trhu práce a povolaniach, ktoré zvyčajne poradca nedokáže poskytnúť pre všetky profesijné oblasti. Vyhľadávanie informácií klienta aktivizuje, prenáša na neho zodpovednosť a môže byť dobrým odrazovým mostíkom pre následné overovanie informácii „v teréne“ (prostredníctvom individuálnych kontaktov s ľuďmi z cielenej oblasti)
 • Napriek obmedzeniam sú online nástroje zvyčajne časovo aj finančne dostupnejšie. Hoci nemôžu nahrádzať kontakt s kariérovým poradcom, ak sú dobre používané, môžu k poradcovi priviesť klientov, ktorí by inak o poradenskej službe nepremýšľali.

Regionálne kluby sa konali v Nitre, Martine, Košiciach, Bratislave a Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ich viac ako 50 kariérových poradcov z oblasti školstva, služieb zamestnanosti a súkromnej sféry. Aká bola odozva na tieto workshopy?

Bolo to naozaj prínosné zúčastniť sa, stretli sa rôzni odborníci z rôznych oblastí a priestor na výmenu názorov bol naozaj dostačujúci. Určite sa opäť zúčastním. To umožnilo výmenu informácií jednotlivých sektorov (štátny aj súkromný), ktoré sa venujú kariérnemu poradenstvu.

Nakoľko v kariérnom poradenstve pôsobím 25 rokov veľmi vítam tieto regionálne kluby, určite to posunie aj začínajúcich aj skúsených poradcov čo by bolo prospešné vytvoriť elektronickú spoločnú platformu pre diskusiu a zdieľanie skúseností.

V nadväznosti na tieto stretnutia by sme za komunitu kariérových poradcov z rôznych oblastí poskytli prevádzkovateľovi stránky ISTP podnety pre jej ďalší rozvoj. Relevantné budú prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny posunuté prevádzkovateľovi vo forme požiadaviek na ďalší rozvoj portálu ISTP. Tu sú niektoré nápady, ktoré na našich workshopoch zazneli:

 • V karte povolania uviesť údaj o tom, koľko relevantných pracovných ponúk bolo za posledných 12,6 a 3 mesiacov publikovaných pre túto pozíciu (resp. iný relevantný údaj o frekvencii výskytu voľných pracovných miest)
 • Sprístupniť moduly pre výber povolania z profilu „Žiak/študent“ aj bežným profilom a posilniť tak využitie portálu pri výbere povolania: kritériá filtrovania podľa druhu práce, pracoviska, osobnostného typu (RIASEC)
 • Uvedenie údajov z profesiometra v karte povolania (perspektívy povolania do budúcnosti)
 • Možnosť vybrať si, či pri reagovaní na VPM zamestnávateľovi sprístupním celý profil, alebo len niektoré vybrané časti (napr. len niektoré skúsenosti)
 • Zmodernizovať vzhľad osobného profilu vo forme Word (priblížiť ho formátu portfólia kompetencií)
 • Nahradenie modálnych potvrdzovacích dialógov (vyskakovacích oznámení napr. o aktualizácii profilu, ktoré treba manuálne zavrieť) jednoduchým oznámením v tele stránky
 • V dialógu „Načítať informácie z osobného profilu“ pridať box „Vždy načítať informácie z osobného profilu (už sa ma nepýtaj)“
 • Umožniť klientom zobraziť, kto (aká firma) si prezerala ich profil

Ste kariérový poradca, ktorý využíva stránku ISTP? Neváhajte nám zaslať Vaše podnety a pripomienky pre jej ďalší rozvoj na adresu info (a) zkprk.sk!

Ďakujeme všetkým partnerom za podporu pri organizácii týchto regionálnych klubov: