Project Description

Motivačný štvorec

Motivačný štvorec umožňuje hľadanie nových možností investovania voľného času pre riešenie situácie klienta, alebo pre riešenie konkrétneho problému, ktorý sa nemusí týkať len hľadania zamestnania. Pomáha rozmýšľať o ďalších krokoch a o aktivitách, ktoré by mal klient obmedziť alebo posilniť.