V príjemnom prostredí rodinného centra ALBA v Nitre, sa po prvýkrát stretli nadšenci kariérového poradenstva na regionálnom klube OZ kariérového poradenstva a rozvoja  kariéry.

 klubNitra1

Štefan Grajcár v krátkosti predstavil  históriu vzniku združenia, na akých projektoch členovia pracujú a na akých aktivitách ich môžu záujemci nájsť  / napríklad už 26.-27. apríla na veľtrhu práce JoBExpo v Nitre /.

Stretnutia sa zúčastnili aj doktorandky Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kristínka Hroncová prezentovala tému  rozdielov v rozhodnosti a rozhodnutosti žiakov stredných škôl, ako ovplyvňujú rodinné väzby mladých ľudí v kariérovom rozhodovaní a či vzhľadom k väzbám prežívajú ťažkosti aj v iných oblastiach.

klubNitra2

 Aké by to bolo stretnutie podporovateľov  kariérového poradenstva bez interaktívnej zážitkovej aktivity. Teraz boli predstavené interaktívne pomôcky – kartičky z dielne „b-creative.cz“ Magdy Shymon, ktoré uľahčujú pochopenie a prežívanie emócií –  „More emócií“.

Na ďalšie stretnutie regionálneho klubu v Nitre sa môžu tešiť priaznivci v mesiaci júni.