/Tag: udalosti-klient

Na kávu s kariérovým poradcom v Banskej Bystrici

By |2019-11-20T16:36:18+01:0013. november, 2019|

Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Ak si kladiete tieto otázky, ak premýšľate o zmene povolania, využite možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok [...]

Porozprávajme sa

By |2019-11-14T18:15:40+01:005. november, 2019|

Školský projekt, cieľom ktorého je predstaviť žiakom úspešných absolventov našej školy, s ktorými sa môžu žiaci stotožniť a nechať sa nimi motivovať. Absolventi školy budú so žiakmi diskutovať o svojich profesionálnych začiatkoch a profesionálnych úspechoch, o tom, čo pre nich práca znamená a čo je pre ich kariérny rast dôležité. Okrem absolventov sa žiakom predstavia [...]

Moje budúce povolanie

By |2019-11-14T18:14:54+01:0030. október, 2019|

Súťaž pre žiakov druhého stupňa ZŠ v okrese Čadca s cieľom nahliadnúť žiakom do vlastného vnútorného sveta pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti v oblasti výberu povolania. Prostredníctvom príspevkov získame aktuálne subjektívne informácie od žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže a tým nám umožnia lepšie porozumieť osobnému vnímaniu voľby povolania. Nakoľko profesijný vývin človeka začína [...]

Kariérna triedna olympiáda

By |2019-11-14T18:14:07+01:0030. október, 2019|

Kvíz pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ v oblasti orientácie o možnostiach študovať v našom okrese. Pre deviatakov je aktuálnou témou výber strednej školy a povolania. Ide o neľahkú voľbu, ktorú by mali starostlivo zvážiť. Práve v tom im môže pomôcť nasmerovanie pozornosti  na webové stránky či už stredných škôl, firiem, či inštitúcií  a získanie informácií, [...]

Naživo s nami v kruhu povolaní

By |2019-11-14T18:17:36+01:004. november, 2019|

CPPPaP Námestovo organizuje besedu pre žiakov stredných škôl, na ktorej majú možnosť stretnúť sa osobne s ľuďmi, ktorí vykonávajú rôzne profesie. Na besede bude jednotlivec prezentovať povolanie, ktoré vykonáva - popíše možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a priebeh štúdia na VŠ, možnosti uplatnenia na Slovensku, požadované kompetencie pre výkon danej profesie, náplň práce a [...]

Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?

By |2019-11-14T18:17:45+01:008. november, 2019|

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?“, ktorý sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 v priestoroch hotela Národný dom v Banskej Bystrici. Cieľom seminára je vyvolať diskusiu a hľadať riešenia pre podporu a motiváciu nízko kvalifikovaných alebo vylúčením ohrozených dospelých vo vzdelávaní. Na seminári vystúpi zahraničný hosť z Írska – Deabrháil Lawless z organizácie AONTAS, ktorá [...]

Moja kariéra po strednej škole

By |2019-11-14T18:17:51+01:006. november, 2019|

Pri príležitosti Dňa študentov každoročne organizujeme pre budúcich maturantov akciu Moja kariéra po strednej škole. Tento rok sa uskutoční 15. novembra 2019. Na pôde našej školy privítame okolo 40 hostí: svoje zastúpenie budú mať naši bývalí absolventi, slovenské univerzity, potencionálni zamestnávatelia a personálna agentúra. Všetci štvrtáci sa stretnú a diskutujú s našimi bývalými absolventami, ktorí práve študujú [...]

Úspešná absolventka

By |2019-11-14T18:17:58+01:0013. november, 2019|

80 osobností z biznisu a spoločenského života sa  8. novembra, vrátilo na svoje stredné školy vyrozprávať životný príbeh a motivovať študentov k rozvoju potenciálu, ktorý sa v nich skrýva. Cieľom druhého ročníka projektu s názvom This is 21 je inšpirovať mladých ľudí, aby nezanedbali svoje talenty, ale aby na sebe pracovali a zabezpečili si tak lepšiu budúcnosť. Hlavným motívom kampane je [...]