Tristram Hooley je profesor v oblasti kariérového vzdelávania a riaditeľ Medzinárodného centra pre štúdium poradenstva na Univerzite v Derby. Vo svojom výskume sa venuje politickým aspektom kariérového rozvoja, skúmaniu dopadov a role informačných technológií v poradenstve. Tristram je známy aj slovenskému publiku – jeho príspevok k hodnoteniu dopadov kariérového poradenstva patril k tým najúspešnejším na májovom stretnutí siete NICE v Bratislave. Okrem toho je oblasťou jeho záujmu aj prepojenie kariérového poradenstva s konceptom sociálnej spravodlivosť. Práve tejto poslednej oblasti sa venuje vo svojom inšpirujúcom inaugurálnom príhovore na univerzite v Derby.

Bob Marley ako príklad boja za emancipáciu človeka.

Tristram vo svojom príhovore hovorí o tom, že kariérové poradenstvo je nástroj pre dosahovanie osobnej emancipácie a dosahovania spravodlivej spoločnosti. Kariéra nie je len záležitosťou bohatých, cieľom spravodlivej spoločnosti je umožniť prístup ku kariére a sebaaktualizácii každému členovi spoločnosti. Z tohoto dôvodu sa kariérové poradenstvo nemôže sústrediť len na otázky týkajúce sa výlučne individuálnej situácie klienta (Kto som? Ako funguje svet okolo mňa? Ako môžem do tohoto sveta zapadnúť?), ale aj širších otázok týkajúcich sa spoločenského života (Ako môžem v tomto svete žiť s ostatnými? Ako mám tento svet zmeniť?). Vyzýva preto kariérových poradcov k tomu, aby si uvedomili, že táto politická dimenzia je inherentne prítomná v každej ich intervencii, napriek praktickým, ideologickým alebo mocenským prekážkam.

Kľúčom k tomu, aby kariérové poradenstvo prispievalo k spoločenskej spravodlivosti, je podľa Hooleyho päť krokov:

  • Skúmať seba samých a svet, v ktorom žijeme
  • Skúmať, ako je naša skúsenosť prepojená so širším politickým, sociálnym a historickým systémom
  • Vytvárať stratégie, ktoré nám individuálne umožňujú naplno využiť súčasnú situáciu
  • Vytvárať stratégie, ktoré nám kolektívne umožňujú naplno využiť súčasnú situáciu
  • Premýšľať nad tým, akým spôsobom by sa mala súčasná situácia a štruktúry zmeniť.

Celú inaugurálnu reč aj s prezentáciou je možné prezrieť si na tejto adrese:

https://revision.derby.ac.uk/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2b970978-2586-3f21-b6cb-5974e2fb4a7f