Zmeniť vašu fotku pozadia
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav sociálnych vied
odborný asistent

Vzdelanie súvisiace s kariérovým poradenstvom:

  • Stockholms Universitet - In service training in career counselling and career development (kurz celoživotného vzdelávania) – 2014
  • PhD. - študijný odbor sociálna práca. Katolícka univerzita v Ružomberku. Téma dizertačnej práce: kariérové poradenstvo pre študentov a absolventov vysokých škôl - 2012 
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Inštitút celoživotného vzdelávania, pracovisko Praha: Kariérové poradenstvo (kurz celoživotného vzdelávania) - 2010

 

Prax súvisiaca s kariérovým poradenstvom:

  • vysokoškolský učiteľ, odborný asistent s oblasťou záujmu (okrem iných) kariérové poradenstvo (+ publikačná činnosť), vyučujúci predmetu venovaného kariérovému poradenstvu v študijnom programe Poradenstvo a sociálna komunikácia na PF KU - 2009 - súčasnosť
  • externý spolupracovník Oddelenia pre kariérové poradenstvo KU a Poradenského centra KU - 2009 až 2011 a 2015 
  • dobrovoľník, Úsmev ako dar, pobočka Ružomberok. Realizácia skupinového kariérového poradenstva - 2014 - trvá 

    Viac o mne
kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, metodický rozvoj a metodická podpora, akademická sféra (veda a výskum), pedagogická činnosť v oblasti kariérového poradenstva
Žilinský, Celé Slovensko