Zmeniť vašu fotku pozadia
darina.lepenova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

VÚDPaP
samostatný výskumný pracovník / projektový manažér
Dlhodobá špecializácia (od skončenia FFUK v r.1972) na problematiku výchovného poradenstva, osobitne na poradenstvo v profesionálnom vývine, resp. kariérové poradenstvo: vývoj a výskum, metodická činnosť, inovácia poradenských metód, poradenských programov, informačné systémy o svete práce, profesiografia, párovanie, štandardy povolaní a odborov OVP, vzdelávanie poradcov, analýza vzdelávacích potrieb, študijno-profesijné záujmy žiakov, proces profesionálneho rozhodovania sa u žiakov:$