Zmeniť vašu fotku pozadia
drahomira.vanousova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Oldřich Vaňous E.C.PARTNER
manažér pre poradenstvo a vzdelávanie
V oblasti KP pôsobím od roku 1991. Najskôr v službách zamestnanosti v období 1991 - 1997 a 1999 - 2004. Od roku 2004 pokračujem v tejto činnosti v súkromnej sfére u nového zamestnávateľa a taktiež ako SZČO. Na prácu poradcu som sa odborne pripravovala jednak v rámci VŠ štúdia v odbore výchova a vzdelávanie dospelých - andragogika a ďalším odborným vzdelávaním na rôznych úrovniach napr.: - v r. 2009 kurz Kariérové poradenstvo a tréning kľúčových kompetencií – Certifikát akreditovaný MŠ SR, organizátor združenie K.A.B.A. Slovensko v Martine, v rokoch - v r. 2007 - 2008 ročný kurz Navigácia pri hľadaní povolania (výcvik poradcov) - Certifikát akreditovaný MŠ SR, organizátor POPI- Slovensko Inštitút procesorientovanej psychológie, Bratislava. Momentálne pôsobím vo firme Oldřich Vaňous E.C.PARTNER, 1. mája 973/5, 017 01 Považská Bystrica Participovala som v týchto projektoch: • Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, ESF operačný program Vzdelávanie, NUCŽV Bratislava, 2013 - 2015 • KARIÉRA NA PRVÝ POKUS, SOP ĽZ, školiteľ – lektor, Centrum pedagogicko-psychologických služieb, Košice, 2007 – 2008 • Rozvoj efektívnych nástrojov kariérneho poradenstva na stredných školách, SOP ĽZ, manažér projektu, poradca, lektor, supervízor, združenie K.A.B.A. Slovensko, Martin, 2006 – 2008 • Eurovalidita, Grundtvig, poradca, 2006 - 2008 • Dištančné poradenstvo, Leonardo da Vinci, účastník, tréner trénerov 2003 – 2004, Nemecko • MODILE-EUROCARCO (Modular Distance Counselling for European Mobility Career Counsellors), Leonardo da Vinci, účastník, 2003 – 2004, Slovensko • Štandardy vzdelávania zamestnancov Národného úradu práce, 2001 – 2003, Slovensko – projektový tím získal cenu roka 2003 Združenia pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti personálnych projektov • Tvorba siete vzdelávacích stredísk služieb zamestnanosti na Slovensku v spolupráci s Britskými zamestnaneckými službami, manažér riadiaci implementáciu výsledkov projektu, 1994 – 1997
+421 903 508 731