Zmeniť vašu fotku pozadia
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

EduCare-MI n.o, Špitálska č.2, Michalovce poskytuje poradenské, vzdelávacie aktivity individuálnou ale aj skupinovou formou.Kariérové poradenstvo pre žiakov, študentov, dospelých pri ktorom využívame štandardizovanú a neštandardizovanú diagnostiku. Do portfólia patrí aj spracovanie a realizácia projektov, organizácia školení, seminárov, workshopov ako i mimoškolskej vzdelávacej činnosti prostredníctvom odborných kariérových a sociálnych poradcov- expertov a lektorov.
kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, kariérové poradenstvo v oblasti zamestnanosti, kariérové poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie služieb kariérového poradenstva, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, metodický rozvoj a metodická podpora, riadenie projektov, akademická sféra (veda a výskum), pedagogická činnosť v oblasti kariérového poradenstva, iné
Košický
0917179096