Zmeniť vašu fotku pozadia
Giga
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

CPPPaP Lučenec
sociálny pedagóg, metodik výchovného poradenstva

Oblasti kariérového poradenstva sa venujem od roku 2009. Na začiatku som sa venovala viac vedeniu výchovných poradcov, postupne som začala venovať viac pozornosti práci so žiakmi základných škôl.

V odbornej praxi  sa venujem realizácii kariérového poradenstva pre žiakov základných a stredných škôl, individuálnou aj skupinovou formou práce, zážitkovými formami učenia. Vo svojej práci spolupracujem so psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami nášho zariadenia.

Spolupracovala som v projekte Komplexný poradenský systém ako okresný koordinátor   ako aj multiplikátor programu Comdi.

V roku 2016 som absolvovala prvú atestačnú skúšku v oblasti profesijnej orientácie  a kariérového vývinu na tému Poradenské pôsobenie sociálneho pedagóga v oblasti kariérového poradenstva.

V práci rada využívam nové inovatívne metódy, ktoré sú pre mňa obohatením a spestrením mojej práce (comdi- počítačová diagnostika študijno - profesijných predpokladov,  terapeutické karty,...).

+421 915 048 234