Zmeniť vašu fotku pozadia
Hruscova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Development and Talent Management Specialist, LafargeHolcim European Business Services
Development and Talent Management Specialist

Eva Hruščová je absolventkou doktorandského štúdia psychológie, ktorú vyštudovala na Katedre psychológie FF PU. Aktívne sa venovala publikačnej činnosti (17 článkov v psychologických odborných a vedeckých periodikách) a zúčastnila sa 10 vedeckých psychologických konferencií, kde prezentovala výsledky vlastných štúdií alebo viedla pozvané prednášky a workshopy.

Absolvovala mesačný výskumný pobyt v Jerevane a dva dvojmesačné HR stáže v korporátoch vo Viedni a vo Veľkej Británii. Od ukončenia štúdia v roku 2014 sa venuje najmä oblasti pracovnej psychológie, recruitmentu a tréningom soft skills. Počas svojej HR praxe pracovala v slovenskej a medzinárodnej personálnej agentúre a viac ako 3 roky pôsobí v korporátnej spoločnosti, kde sa venovala end-to-end recruitment procesu (selekcia viac ako 3500 CVs, telefonický screening a osobné interview viac ako 2500 kandidátov v angličtine), employer brandingu a v súčasnosti pôsobí na pozícií Development and Talent Management Specialist. Zároveň pôsobí na Katedre psychológie FF PU ako externý lektor predmetu "Psychológia v personalistike a pracovné poradenstvo".

Viac ako 5 rokov sa venuje vedeniu tréningov soft skills v angličtine. V súčasnosti trénuje 13 oblastí (komunikačné zručnosti, delegovanie, feedback, vedenie meetingov, motivácia, sebareflexia a sebarozvoj, tímová spolupráca, stress management, osobnostná typológia a pod. pre špecialistov, middle a senior management). Coachuje interných lektorov a je lektorkou tréningov pre trénerov „Train the trainer“.

Zároveň sa venuje projektovému manažmentu v HR, za úspešné vedenie a realizáciu HR projektu „Štandardizácia recruitment procesu, employee life cycle a employer brandingu“ pre klaster Stredná a Východná Európa (5 krajín) získala v júni 2018 celoslovenské ocenenie HR-istov do 30 rokov „HRTalent 2018“ a vo februári 2018 získala ocenenie „Young Talent“ v Lektor roka 2018 za inovatívne vedenie tréningov.