Zmeniť vašu fotku pozadia
institutvap
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Občianske združenie

Inštitút vzdelávania a pychológie je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj vzdelávania, osvety, vedy a výskumu v oblasti psychoterapie, psychológie, rodinnej terapie a zdravého životného štýlu, ďalej príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov, jednodňových podujatí, príprava a organizácia školení so zameraním na prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prácu s klientmi z domovov sociálnych služieb a ich zamestnancov a taktiež ochrana a podpora zdravia.

0904390999