Zmeniť vašu fotku pozadia
KABASlovensko
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

K.A.B.A. Slovensko je záujmové združenie právnických osôb neziskového charakteru. Pôsobí oblasti poradenstva a vzdelávania dospelých od roku 1997 pre rôzne cieľové skupiny. V rokoch 1997 až 2017 absolvovalo vzdelávacie a poradenské aktivity viac ako 13.000 klientov. Poslaním združenia je: Vzdelávanie dospelých. Zlepšovanie zamestnateľnosti. Individuálne a skupinové kariérové poradenstvo. Rozvoj kľúčových kompetencií klientov. Rozvoj jazykových a počítačových zručností. Príprava a realizácia projektov v rámci grantových výziev ESF a iných fondov. Organizovanie seminárov, konferencií, stáží, študijných pobytov. K.A.B.A. Slovensko transformovalo metodiku práce pre celoživotné vzdelávanie od partnera vo Švajčiarsku a vytvorilo vlastnú metodiku pre vzdelávanie dospelých v oblasti rozvoja osobnosti, kariérového poradenstva, bilancie kompetencií a hodnotenie schopností a zručností. K.A.B.A. Slovensko má veľmi dobrú regionálnu spoluprácu pri organizovaní stáže pre mladých z Veľkej Británie a pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov, organizácií a od partnera. Skúsenosti stážistov boli prezentované na záverečných workshopoch, sú na www stránke združenia a boli uverejnené v regionálnych médiách.
+421907804068