Zmeniť vašu fotku pozadia
ludmila.maitnerova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

OSZČ
lektor, školiteľ, poradca

Počas svojho asi 16 ročného pôsobenia v štátnej správe (predtým verejnoprávnej organizácii) som prešla od sprostredkovateľky k poradenstvu. Venovala som sa individuálnej, aj skupinovej forme poradenstva, sociálno – komunikačným výcvikom v kluboch práce na úrade práce, či realizácii projektov aj v rámci spolupráce so vzdelávacími inštitúciami. Súčasťou mojej práce bolo aj profesijné poradenstvo. Participovala som na príprave a implementácii projektov zameraných na rozvoj kariérového poradenstva v rezorte ÚPSVaR.

Absolvovala som 200 hodinový kurz Kariérové poradenstvo a tréning kľúčových kompetencií (K.A.B.A.) a kurz Bilancia kompetencií – školenie školiteľov (FECBOP). Od roku 2006 som OSZČ a pôsobím ako lektor, školiteľ, poradca pre rôzne cieľové skupiny a inštitúcie v oblasti vzdelávania a poradenstva pre dospelých, celoživotného vzdelávania, osobnostného rozvoja a pracovného uplatnenia.

linkedin.com/in/ľudmila-maitnerová-45580213b

http://alkp.sk/clen/ludmila-maitnerova/

+421 905 214 868