Zmeniť vašu fotku pozadia
marta.hargasova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Čestný člen

Vyštudovala Univerzitu Komenského v odbore psychológia a Vysokú školu pedagogickú v Bratislave. Pracovala v Psychologickom ústave FFUK v Bratislave a viac ako dve desaťročia viedla Psychologickú poradňu pre vysokoškolákov UK. Venovala sa vedeckovýskumnej, pedagogickej, poradenskej a publikačnej činnosti so zameraním na študijno-profesionálny/kariérový a partnersko-maritálny vývin.


V posledných rokoch sa veľmi aktívne zapájala do riešenia projektov v rezorte školstva v oblasti kariérového poradenstva, kariérovej výchovy a vzdelávania výchovných poradcov.


Ako významná osobnosť v oblasti psychologického poradenstva a vysokoškolského poradenstva je Čestnou predsedníčkou a Čestnou členkou Rady Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska. Je tiež Čestnou členkou Asociácie výchovných poradcov (2010), v roku 2015 získala ocenenie za celoživotné pôsobenie, tvorbu metodík a publikačnú činnosť v oblasti kariérového poradenstva a Cenu publika za vytvorenie metodiky „Poradenstvo hrou“.