Zmeniť vašu fotku pozadia
martinkovic.martin
Zmeniť vašu fotku pozadia
Som roztržitý, expresívny, istým spôsobom povrchný a na množstvo vecí nepoznám odpoveď. Takto premýšľam, takto žijem. Stále chcem robiť päť vecí naraz. A keď okolo mňa nie je partia ľudí, ktorí sú ochotní doťahovať tie veci do konca, tak po mne nie je nič..
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Rekreačný terepeut

V minulosti sa venoval širokej škále expertných činností (konzultačné činnosti, hodnotenie projektových zámerov, práca v expertných skupinách atď.). Aktívne spolupracoval na viacerých projektoch, ktoré realizovali priamo riadené organizácie Ministerstva školstva (VÚDPaP, ŠIOV, IUVENTA). Spolupodieľal sa na viacerých výskumných aktivitách napr. v oblasti práce s mládežou alebo ohľadom životných podmienok migrantov na Slovensku. Pracoval tiež ako psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislava IV, kde sa s kolegami realizoval rôzne preventívne programy na základných a stredných školách, ako aj ucelený kariérový program pre stredoškolákov.

V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Fakulte sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave. Je absolventom viacerých akreditovaných tréningov v oblasti poradenstva, koučingu a manažmentu. Neustále si zvyšuje svoju kvalifikáciu a aktuálne je frekventantom vo výcviku v Transakčnej analýze. V súčasnosti pracuje ako konzultant v spoločnosti IBM. Spoločne s manželkou Lenkou žijú v Karlovej Vsi v Bratislave. Svoj voľný čas najradšej trávia s ich dcérou Améliou a psíkom Dagim – celým menom Michael Douglas.

kariérové poradenstvo v oblasti vzdelávania, kariérové poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, kariérový a kariérny koučing, rozvoj a inštitucionálne zabezpečenie služieb kariérového poradenstva, metodický rozvoj a metodická podpora, riadenie projektov, akademická sféra (veda a výskum), pedagogická činnosť v oblasti kariérového poradenstva, iné
Bratislavský, Celé Slovensko