Zmeniť vašu fotku pozadia
mgrmartinmacko
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Martin pomáha prostredníctvom spätnej väzby klientom v osobnom aj profesnom živote k efektívnejšiemu sebarozvoju a tým k lepšej životnej spokojnosti. Martin je lektor, tréner, stredoškolský pedagóg a certifikovaný kariérový poradca v zmysle metodiky FECBOP. Individuálnymi aj skupinovými aktivitami, vedením k sebareflexii a spätnou väzbou pomáha klientom identifikovať vzorce svojho správania a nájsť nové, efektívnejšie spôsoby sebarealizácie v pracovnej aj osobnej oblasti. Svojím pokojným a zároveň aktívnym prístupom pomáha klientom nájsť cestu pre efektívne riešenia v rámci pracovného i osobného života. Pri aktivitách realizovaných s klientmi využíva svoje pedagogické vzdelanie, ako aj niekoľkoročné skúsenosti zo vzdelávaním rôznych vekových skupín. V práci ho najviac motivuje, ak klient začne efektívne využívať v praxi čo i len jeden nový návyk, ktorý objavil na tréningu. Martin má ukončené vysokoškolské štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave a pedagogické štúdium na Žilinskej Univerzite.
Celé Slovensko
0907464484