Zmeniť vašu fotku pozadia
SAIA
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra), www.saia.sk, je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA poskytuje informácie o štúdiu a výskume v zahraničí i na Slovensku, administruje viaceré štipendijné programy, organizuje výberové konania v rámci štipendijných programov, semináre, pripravuje publikácie a realizuje mnoho ďalších aktivít v oblasti internacionalizácie vysokého školstva a vedy. V rámci európskej siete EURAXESS (www.euraxess.sk), spustenej Európskou komisiou v roku 2004, v ktorej SAIA, n. o., pôsobí ako národný koordinátor a zároveň aj ako servisné centrum, pracovníci SAIA, n. o., facilitujú kariérne poradenstvo pre doktorandov/doktorandky a mladých/-é výskumných/-é pracovníkov/-čky v spolupráci so slovenskými vysokými školami a výskumnými organizáciami. Prevažujúce aktuálne zameranie školení je orientované na oboznámenie sa s rámcom zručností potrebných pre pôsobenie vo výskume, príležitosťami pre rôznorodú výskumnú kariérnu dráhu, dostupnými možnosťami pre získanie štipendia na medzinárodnú mobilitu a odporúčania pre vypracovanie žiadosti o štipendium.
Celé Slovensko
02-5930 4700