Zmeniť vašu fotku pozadia
unipoc
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Univerzitné poradenské centrum

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) je špecializovaným pracoviskom UPJŠ zriadeným rektorom UPJŠ s celouniverzitnou pôsobnosťou. Poskytuje študentom UPJŠ bezplatne kariérové, psychologické, sociálne a právne poradenstvo a má na starosti podporu študentov so špecifickými potrebami.

iné
0905 487 134