Zmeniť vašu fotku pozadia
Zuzana.blazekova
Zmeniť vašu fotku pozadia
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Mgr. Zuzana Blažeková
rodinné poradenstvo, systemické poradenstvo

Poradenstvu a osobnostnému rozvoju som sa začala venovať pri práci s mladými ľuďmi a ich rodinami počas práce vo verejnom a štátnom sektore. Oslovil ma systemický prístup v poradenstve, zaujalo ma, ako spoločne v sociálnych systémoch vytvárame svoju budúcnosť, práve preto som sa rozhodla pre dlhodobý výcvik v psychoterapií v systemickom prístupe.  Pracujem samostatne v Bratislave, ako rodinný poradca v oblasti medziľudskej komunikácie a vzťahov.  Vyštudovala som sociálnu prácu, špecialzovanú na poradenskú činnosť, som certifikovaná v  špecializovanom sociálnom poradenstve a rodinnej mediácií. Sústavne sa vzdelávam okrem päť ročného  psychoterapeutického výcviku, pracujem pod supervíziou, navštevujem semináre zamerané na skvalitnenie práce poradcu a pravideľné individuálne a skupinové supervízne stretnutia s praktikujúcimi kolegami z čiech a slovenska. 

iné
421 905 410 576