Štvrtok 30.3.2023 prebehlo virtuálne stretnutie – Valné zhromaždenie 2023. Bývalá rada združenia odpočtovala prihláseným členom aktivity a hospodárenie združenia za roky 2021, 2022. Činnosti sú zhrnuté v priloženej prezentácii, správa hospodára je dostupná na vyžiadanie u predsedu. Počas stretnutia prebehli aj voľby do vedenia združenia. Pozíciu predsedu bude ďalšie dva roky zastávať Martin Martinkovič. Kolegov Ladislava Ostrohu, Veroniku Zibrínyovú, Majku Jaššovú nahradia v rade Tomáš Šprlák, Zuzana Záhradníková, Iveta Gurková Húsenicová, členmi rady naďalej ostávajú aj Michaela Valicová a Martin Kubiš.

Radi by sme do budúcnosti zachovali štvrtkové stretnutia. Virtuálne stretnutia (kluby) členov – prvý štvrtok v mesiaci o 17:00 a možnosť pripojiť sa na záver stretnutia rady združenia štandardne posledný štvrtok v mesiaci o 18:00. Vidíme sa spolu na zoome združenia alebo na osobných podujatiach.

Vaša rada ZKPRK

SPRÁVA O ČINNOSTI ZKPRK 2021-2022