Chceli by sme sa Vám pochváliť! ☺️. Pre tento školský rok sme ukončili výučbu (približne 100 študentov dennej i externej formy štúdia) predmetu Kariérového poradenstva na PEVS.✅Nesmierne nás teší záujem študentov pokračovat v akreditovanom výcviku a radi privítame nových kolegov. Veľká vďaka patrí Katarina Hencova , ktorá priniesla do výučby kus zo seba a Lacovi Ostrohovi za pomoc s lektorovaním.