Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku “Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost” (Tristram Hooley, Ronald G. Sultana), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 11, 2017):

Tento článok píšem ako technický partner riešenia www.worknavigator.sk. Preto možno niektoré formulácie nebudú profesne úplne správne. Mojim hlavným cieľom je jednoducho aj pre laikov v oblasti kariérového poradenstva predstaviť projekt worknavigator.sk a popísať situácie, kedy a ako predpokladáme jeho použitie. Autorom projektu je Thomas Diener.  Thomas Diener je koučom, supervízorom a kariérovým poradcom s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v sprevádzaní ľudí a organizácií pri procese zmeny. Pre vlastné nájdenie cieľa špeciálne rozvinul viaceré metódy pracovného a životného smerovania, ktoré už viac ako desať rokov vyučuje na vysokých školách v rôznych krajinách.

Prečo a ako worknavigator.sk vznikol

Na počiatku bolo slovo :) . Teda presnejšie, rozhovor s Thomasom. Už dlhšiu dobu zvažoval, ktoré aktivity z individuálneho kariérového poradenstva by bolo možné urobiť v digitálnej forme a takto poskytnúť prístup k overeným postupom poradenstva omnoho väčšiemu počtu osôb v pokoji ich domovov. Na základe spoločného rozhovoru sme dohodli prvé kroky a začali kreovať riešenie. V skutočnosti nám trvalo jeden kalendárny rok než sme vyladili jednotlivé cvičenia do použiteľnej, príjemnej a zrozumiteľnej formy. Celá aplikácia je primárne tvorená v nemeckom jazyku a uvedená na nemecky hovoriace trhy. Keďže sa projekt realizuje slovenskou programátorskou firmou, urobili sme aj preklad do slovenského jazyka, aby sme túto novinku priniesli aj do nášho regiónu.

Najskôr pohľad z vtáčej perspektívy – Management summary

Hlavným dlhodobým cieľom aplikácie je poskytnúť ľuďom sprievodcu, aby mohli hľadať cestu k maximálnej spokojnosti v práci. Asi najkrajší obrázok ktorý popisuje snahu našej aplikácie je obrázok IKIGAI prevzatý z Japonska. Pomocou jednotlivých cvičení aplikácie sa snažíme ľudí sprevádzať ich vlastnými myšlienkovými pochodmi, aby si vedeli nájsť jednotlivé oblasti IKIGAI priamo v sebe. IKIGAI v japončine (voľne preložené) vyjadruje zmysel života. Naša kultúra je trošku iná a zmysel života nehľadáme vždy v práci, ale pre potreby tohto článku môžeme počítať s touto abstrakciou.

Ikigai

A teraz podrobný popis jednotlivých krokov aplikácie pre tých, ktorí chcú vedieť viac:

Krok 0 – Úvodný test zdarma

Tento test je úplne voľne dostupný a snaží sa pomocou niekoľkých otázok identifikovať zopár základných charakteristík osoby v aktuálnom stave. Ide o nasledovné charakteristiky:

  • Odpor voči zmene / strach zo zmeny – miera odporu k zmene (väčšinou zamestnania)
  • Utrpenie – ako veľmi v súčasnosti osoba v súčasnej práci trpí
  • Jasnosť cieľov – akú jasnú predstavu má osoba o svojej budúcnosti
  • Plán – či už daná osoba má jasný plán ako dosiahnuť cieľ
  • Ochota k zmene – Zobrazuje aktuálnu hodnotu ochoty ku zmene svojej aktuálnej pracovnej situácie, vypočítava sa z vyššie uvedených hodnôt.

Z uvedeného popisu je zrejmé, že výsledky tohto testu sa v priebehu času môžu veľmi razantne meniť. V prípade, že ochota k zmene je dostatočná, veríme, že aplikácia prinesie zákazníkom veľmi zaujímavé vhľady do svojej osobnosti a možných budúcich krokov pri hľadaní toho správneho povolania.

Krok 1 – Motivačný obraz

Každý z nás potrebuje, alebo aspoň ocení, keď má počas akejkoľvek zmeny vo svojom živote pri sebe nejakú formu morálnej podpory. Často to bývajú najbližšie osoby ako priateľ, rodina, alebo odborný poradca. V on-line aplikácii túto rolu zastupuje motivačný obraz. Tento si môže klient v prvom cvičení vybrať z veľkého množstva obrázkov. Následne ho tento obraz bude sprevádzať všetkými cvičeniami aplikácie a bude mu tak potrebným spoločníkom a motivátorom. Už samotné zamyslenie sa nad tým, aký obraz si človek vybral a prečo, môže poodhaliť prvé zaujímavé informácie, napríklad v prípade, keď sa kombinuje on-line aplikácia aj s poradenskou podporou.

Krok 2 – Rodinné okolnosti

Určite poznáte situáciu, keď vaši rodičia z vás chceli mať povedzme lekára alebo právnika alebo niečo podobné a vy ste sa vybrali inou cestou. Zo mňa napríklad chcela mama lekára, ak by som bol lekárom, je to jej splnený sen. Bohužiaľ to nevyšlo. Píšem bohužiaľ, ale len preto, lebo som nesplnil očakávania rodičov, hoci ja som so svojou voľbou neísť na medicínu spokojný. A práve o takýchto súvislostiach je toto druhé cvičenie. Je to vlastne jednoduchý dotazník, ktorý vás ale donúti zamyslieť sa nad faktami, o ktorých ste vôbec netušili, že môžu ovplyvňovať vaše rozhodnutia. Moja najobľúbenejšia otázka tohto cvičenia je: „Sú alebo boli v tvojej rodine ľudia, ktorých ti príbuzní vylíčili ako stroskotané existencie?“

Krok 3 – Na stope tvojmu zámeru

Toto cvičenie má za cieľ zistiť, aké hodnoty a predstavy riadia klienta pri rozhodnutiach. Pozostáva z dotazníka, ktorý postupne prechádza rôzne fázy života klienta a snaží sa v nich identifikovať rozhodnutia, ťahy, pohyby klienta, ktoré sú mu vlastné a na základe nich sa snaží identifikovať základné hodnoty a predstavy, ktoré vplývajú na klientove rozhodnutia. Ideálna forma realizácie tohto cvičenia je, že si klient vytlačí priložený dotazník a dá ho ľuďom, ktorým dôveruje. Tí potom klientovi kladú otázky z dotazníka a zapisujú odpovede, pričom k tomu môžu pridať vlastné postrehy. Záverom si klient vytvára hlbšie pochopenie a predstavu o svojich rozhodnutiach.

Krok 4 – Preferované činnosti

Poznáme to všetci, že v práci robíme veci, ktoré nás bavia, ale veľakrát musíme urobiť aj veci, ktoré nás nebavia. Ak je tých, čo nás bavia, podstatne viac, máme pocit, že nám práca ide od ruky, že je práca vlastne zábavou až koníčkom. Ak by ale bolo tej práce, ktorá nás nebaví, viac, robili by sme ju menej efektívne, s chybami a ešte by sme z toho vôbec nemali radosť.
Ja by som napríklad nemohol robiť prácu účtovníka, alebo spracovateľa a archivára dokladov, kde všetko musí na cent sedieť, všetko musí mať svoje miesto a šanóny musia byť pekne čitateľne popísané. Baví ma ale vymýšľať a zavádzať nové veci a postupy, vedieť na základe neúplného množstva informácii prijať manažérske rozhodnutie, stretávať sa s ľuďmi a pomáhať im riešiť ich problémy. Niekto iný je zasa spokojný, keď má veci presne na poriadku, keď v nich môže udržiavať systém a keď si je istý, že má všetko trikrát skontrolované. A vôbec pri tom nepotrebuje komunikovať s kolegami – je najradšej, keď ho nechajú robiť svoju robotu. A teraz si na chvíľku predstavte, že by som mal robiť archivára. Asi by ma trafil šľak. A keby mal rodený archivár robiť obchod a manažment, tak by zrejme nakričal na zákazníka, že mu nedal zadanie presne podľa predpisu, ale len tak ako si zákazník zmyslel. A verte mi, že jednu takú osobu poznám. A presne o hľadaní a uvedomení si týchto obľúbených činností je štvrté cvičenie.

Krok 5 – Pýtaj si spätnú väzbu

Krok päť okrem toho, že má v názve trikrát „ä“, je veľmi zaujímavý aj svojim obsahom. Poznáte situáciu, keď si neveríte, že niečo zvládnete, alebo že na to máte a pritom všetci kolegovia Vás považujú za experta? Alebo naopak, ste presvedčený, že v danej oblasti ste úplne doma, ale ostatní s vami tento pocit nezdieľajú? Veľakrát sa vidíme inak ako nás vnímajú naši kamaráti, blízki alebo kolegovia. Aj preto je napríklad vo veľkých firmách často realizovaná tzv. 360° spätná väzba. Tam všetci relevantní kolegovia – nadriadení, podriadení, aj na tej istej úrovni, poskytnú informáciu ako vnímajú danú osobu. A veľakrát prichádza k prekvapeniam, že okolie vníma daného človeka úplne inak ako sa vníma sám. Z uvedených dôvodov je súčasťou aplikácie krok 5. Prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka klient získa externý pohľad na svoju osobnosť a jej „miesto“ v pracovnom svete.

Krok 6 – Pracovné svety

Každý z nás sa v určitej spoločnosti cíti dobre a v určitej sa cíti ako slon v porceláne. Veľmi podobne to funguje a v oblasti pracovných svetov. Pre klientov môže byť veľmi zaujímavé si aspoň uvedomiť, že existuje viacero svetov práce a tiež to, v ktorom svete práce sa cítia dobre a v ktorom nie. V aplikácii je použitá typológia prostredí práce podľa Johna L. Hollanda. Klienti si môžu vybrať z nasledovných pracovných svetov: remeselný, intelektuálny, kreatívny, sociálny, podnikateľský a konvenčný.

Krok 7 – Hodnoty

Na rozdiel od cvičenia, kde sme skúmali činnosti, ktoré nás bavia, v tomto cvičení sa skúmajú naše hodnoty, ktoré nás motivujú na našej pracovnej dráhe. Veľakrát si týchto našich vnútorných hodnôt ani nie sme veľmi vedomí. Niekto môže mať napríklad vnútornú hodnotu „odborná kompetencia“. Môže sa mu dariť v práci, môže byť povýšený na manažérsku pozíciu, ale keď príde ponuka na doktorandské štúdium alebo napríklad len na kvalitné firemné vzdelávanie, takejto ponuke neodolá. Tieto hodnoty sú veľmi silným prvkom pri rozhodovaní o ďalších krokoch v kariére, a preto je dobré o nich vedieť, chápať svoje vlastné rozhodnutia a v ideálnom prípade ich plánovať s cieľom ideálnej pracovnej realizácie.

Krok 8 – Jadro tvojho bytia – esencie

Prostredníctvom tohto cvičenia klient môže zistiť, aké esencie/kvality stoja za najkrajšími zážitkami v živote. Keď identifikujeme tieto esencie a budeme hľadať povolanie, kde ich vieme naplniť, pomôže nám to na ceste k šťastnej práci. Vysvetlím na vlastnom príklade. Ako dieťa som napríklad rád hrával so spolužiakmi pred školou futbal. Prvoplánovo sa dá povedať, že rád hrám futbal, čo vôbec nie je pravda. Asi nie som typický Slovák, lebo ma ani nebaví pozerať futbal v telke :) . Keď sa ale zamyslím hlbšie, prečo som vlastne ten futbal rád hrával, zistím, že ma bavilo byť v spoločnosti iných ľudí, že som bol rád vonku a bol v pohybe. A práve toto sú tie esencie, ktoré mám rád na svojej práci: som s ľuďmi, stále sa niečo deje (ten pohyb nemusí byť len fyzický) a nie som stále zavretý v jednej kancelárii, takže som aj vonku (hoci často v aute). Pokiaľ klient nájde tie základné esencie, ktoré ho bavia a napĺňajú, a vie ich uplatniť v práci, je pre neho práca zábavou a nie robotou.

Krok 9 – Cesta do budúcnosti

Toto cvičenie odporúčame robiť až s určitou odmlkou po predošlých cvičeniach, keď celý proces prvých ôsmich cvičení sa postupne vstrebá do klientovho nastavenia. Cesta do budúcnosti je reálna riadená meditácia. Cvičenie pozostáva iba z audio nahrávky a miesta pre zapísanie poznámok. Meditácia klienta prenesie do budúcnosti o 3 až 6 rokov. Vychádza z predstavy, že klient začne postupne realizovať jednotlivé kroky k dosiahnutiu ideálneho povolania. Má klientovi pomôcť pracovať na reálnej predstave, ako to bude vyzerať, keď nájde prácu, v ktorej bude môcť uplatniť všetky informácie, ktoré počas predošlých ôsmich krokov získal.

Krok 10 – Konkrétna pomoc pri zmene

Ide o príručku s ďalšími cvičeniami, ktoré už ale pracujú viac v reálnom svete a postupne vedú klienta krokmi k tomu, aby reálne našiel prácu, ktorá ho bude napĺňať a baviť. Príručka obsahuje nasledovné cvičenia:

  • Reportáž o orientovaní sa v pracovnej činnosti – cieľ: Spoznaj svoje nové pracovné prostredie • Súpis cieľového obrazu – cieľ: Zistiť, aký silný je cieľový obraz a na čom treba ešte popracovať
  • Cesta k cieľu – cieľ: Zmobilizovať driemajúce zdroje, ktoré môžu pomôcť pri dosiahnutí cieľa
  • Sociálny atóm – cieľ: Aktivovať zdroje zo siete osobných kontaktov
  • Podporná komisia – cieľ: Vybudovať podpornú sieť kontaktov a vzťahov pre plány do budúcnosti
  • Premyslene sa uchádzať o prácu – základné tipy ako sa uchádzať o prácu, ktorú ste si vyhliadli.

Krok 11 – Osobný coaching

Prejsť cez celú aplikáciu a zužitkovať z nej čo najviac nie je úplne najjednoduchšie. Niekedy veľmi pomôže mať aj osobného odborného sprievodcu / poradcu. Krok 11 nie je ničím iným iba objednaním kariérového poradcu na individuálne konzultácie. Vychádzam z Thomasových skúseností s jeho zákazníkmi, ktorých najskôr nasmeroval na worknavigator.de a až potom poskytoval kariérové poradenstvo. Jednoznačne skonštatoval, že s klientmi mohol hneď konzultovať na efektívnejšej úrovni a že kombinácia on-line nástroja a živého konzultanta vie priniesť do poradenského vzťahu ďalší pozitívny rozmer.
Je to podobné ako na škole, keď sme doma robili projekty a potom diskutovali s profesormi, prečo sme projekt urobil tak ako sme urobili. Myslím že takáto kombinácia domácej práce a práce s poradcom môže poskytnúť ešte hlbší vhľad do osobnosti a preferencií.

Záver

Projekt www.worknavigator.sk, .de vznikol ako osobná potreba odovzdania skúseností Thomasa Dienera z jeho 25-ročnej praxe pre širokú škálu ľudí. Mňa osobne na našom spoločnom diele teší aj to, že modernou on-line formou vieme osloviť ako mladých ľudí v procese štúdia, tak aj produktívnych ľudí v strednom veku, ktorých ešte čaká pekných pár rokov práce. Bolo by vynikajúce, keby všetci spomenutí mohli robiť prácu, ktorá ich baví a napĺňa. Dúfam, že našim projektom k tomu aspoň trošku prispejeme.

 

Autor: Peter Uhrík – BookYourself, s. r. o.

 

Článok ste si mohli prečítať v jedenástom čísle časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, ktorý prináša okrem iného aj rozhovor zo zástupcami sesterského Združenia z Česka, kazuistiku o poradenskom procese s matkou troch detí a mnoho ďalšieho. Články budeme vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance zverejňovať aj na našej stránke. Časopis v elektronickej forme je k dispozícii na stiahnutie na tejto adrese.