V pozícii predsedu Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry som sa zúčastnil na  konferencii, ktorá sa pod názvom „Reflexie poradenskej praxe na vysokých školách v ČR a v zahraničí“ konala v dňoch 1. – 2. októbra 2015 v Kutnej Hore a kde som na pozvanie Rady Asociácie vysokoškolských poradcov Českej republiky (www.asociacevsp.cz) predniesol úvodný príspevok „Aktuálne o vysokoškolskom (a inom) poradenstve na Slovensku“. V rámci referovania o „inom“ poradenstve som informoval aj o založení nášho Združenia pred necelým rokom, o jeho základných cieľoch a doterajších aktivitách, spomenul som aj to, že sme otvorení pre záujemcov o členstvo aj z Českej republiky (… asi 15-20 letáčikov o ZKPRK sa minulo z kôpky, ktorú som tam nechal na stolíku pri registrácii…).