Pre veľký úspech našich letných podujatí vás pozývame vás na 1. ročník ZIMNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Zimná škola KP bude prebiehať 22.-23. februára v Martine (priestory KABA Slovensko, Komenského 19, Martin). Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Čo je to Zimná škola kariérového poradenstva? Odborná akcia pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. V programe je kladený dôraz na praktické prístupy a nástroje – aby si každý účastník zo zimnej školy odniesol niečo pre vlastnú prax. V tomto roku je program naozaj bohatý: predstavenie metódy CH-Q, praktická ukážka kariérovej výchovy, koučing zameraný na silné stránky, naratívny prístup. Nenechajte si ujsť miesto na prvom ročníku zimnej školy.Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 

PROGRAM

Piatok, 22. 2. 2019

10:00 – 10:15     Otvorenie Zimnej školy kariérového poradenstva

10:15 – 16:15     Odborný blok I: Celodenný workshop „Čo oči nevidia“ (obedná prestávka približne v čase 12:30 – 13:30)

Workshop je zameraný na prácu s vlastnými zdrojmi a ich využitie pre ďalší osobný rozvoj, pozitívny pohľad na vlastné kvality a ich uplatnenie. V rámci workshopu si účastníci vyskúšajú rôzne techniky z oblasti kariérového poradenstva podľa metódy Mapovanie kompetencií CH-Q a budú tiež pracovať s nástrojom Motivační karty ©. Jednotlivé aktivity umožnia pomenovanie výsledkov predchádzajúceho učenia – formálneho, neformálneho a informálneho.

Dorota Madziová sa už viac ako 15 rokov zaoberá oblasťou neformálneho vzdelávania a osobného rozvoja. Je spoluzakladateľkou Centra kompetencí a je jednou z prvých certifikovaných lektoriek v metóde Mapovanie kompetencií CH-Q v Českej republike. Okrem kurzu Mapovania kompetencií poskytuje individuálne konzultácie, ale aj workshopy pre skupiny od učiteľov po manažérov firiem. Sama koordinovala alebo sa zapojila do mnohých projektov v oblasti celoživotného vzdelávania v ČR aj v zahraničí. Vo svojej práci sa tak stretáva s rôznymi ľudskými príbehmi a individualitami, ktorým pomáha odhaliť ich silné stránky a realizovať ich predstavy.

 

16:30 – 18:30     Valné zhromaždenie ZKPRK spojené s voľbami do orgánov ZKPRK

18:30                    Večera a večerná „sieťovačka“ (účastníci si večeru hradia samostatne, ZKPRK pozýva na dezert)


 

Sobota, 23. 2. 2019

9:00      Odborný blok II: Workshop „Príklad vyučovacej hodiny s prvkami podpory kariérového vývinu žiaka základnej školy“

Na workshope bude demonštrovaná vyučovacia hodina s prvkami kariérového vývinu žiaka. Na základe zistení z prieskumov žiakom ZŠ na Slovensku chýbajú, alebo nie sú podporovaní hlavne: v utváraní sebaobrazu, vo vplyve na vlastné rozhodovanie o svojej budúcej kariére,  v získavaní skúseností a informácií o svete povolaní. V implementácii týchto štyroch prvkov je navrhnutý päťbodový prístup k vyučovacie hodine/bloku, pomocou ktorého učitelia podnecujú rozvoj kariérových kompetencií žiakov. Ide o kompetencie ako reflektovanie kariéry (reflexívne správanie), riadenia svojej kariéry (proaktívne správanie) a kompetencií sieťovania (interaktívne správanie) (Kuijpers, Meijers, Gundy, 2011).

Štefánia Hrivňáková pracuje v súčasnosti v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania v NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním /tréningami učiteľov a manažérov v rôznych firmách na Slovensku a v zahraničí.

10:15     Prestávka

10:45     Odborný blok III: Workshop Postmoderné prístupy v kariérovom poradenstve a ochutnávka prístupu M. L. Savickasa

Krátko si zhrnieme, aké sú trendy v kariérovom poradenstve, prečo je dôležité pracovať s príbehmi klienta a vyskúšame si aj aktivity nápomocné pri „kariérotvorení“. Inšpirujeme sa metodikou jedného zo súčasných uznávaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva, Marka L. Savickasa, ktorý je aj spoluautorom autobiografického pracovného zošita Môj kariérový príbeh. Ochutnáme Savickasov naratívny prístup a budeme diskutovať o možnosti uplatnenia týchto prístupov vo vašej praxi…

Lenka Martinkovičová sa popri rodičovskej dovolenke venuje aktivitám viacerých občianskych združení – okrem ZKPRK aj Inštitútu dialogických praxí a Pointre. V r. 2015 obhájila dizertačnú prácu Riadenie a konštruovanie kariéry na Univerzite Komenského.

12:15    Obed

13:15   Odborný blok IV: Ochutnávka poradenského a koučovacieho prístupu zameraného na silné stránky

Zážitkový workshop s využitím prístupu zameraného na silné stránky a riešenia podľa InDialogue. Zameranie sa na zdroje a úspechy nám dáva energiu na riešenie našich problémov. Sústredenie človeka sa obracia na nachádzanie výnimiek z problémových situácií, zisťovanie, čo funguje, posilňovanie toho najlepšieho – motivácie, inovácie a kreativity. Predstavíme sebareflexívnu metódu vychádzajúcu z pozitívnej psychológie a  systemického prístupu, v ktorej sa pracuje s osobnými úspechmi v zmysle hesla  “Ak niečo funguje, rob to častejšie. Ak niečo nefunguje, začni robiť namiesto toho niečo iné.”

Katarína Štukovská pracuje v TOP Recruitment. Je vyštudovaná psychologička a pôsobí ako konzultantka a kariérová poradkyňa.

14:45   Záverečná aktivita a pozvánka na Letnú školu kariérového poradenstva 2019

15:30     Záver

 

Príďte sa s nami inšpirovať a zabaviť!

Vaše ZKPRK

 


 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Registrácia:                         https://goo.gl/NiZtiw

Vstupný poplatok:           25 € pre členov ZKPRK, 50 € pre nečlenov ZKPRK

Miesto konania:                K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, Martin

Ubytovanie:                       Možnosť rezervácie ubytovania na základe prejaveného záujmu v rámci registračného formulára v Penzióne Čierna pani (http://www.penzion-cierna-pani.sk/, cca 500 m od miesta konania, Kuzmányho 24 Martin). Cena za ubytovanie bez raňajok: 1 jednoposteľová izba 25 €/noc; 1 osoba na dvojposteľovej izbe 17 €/noc; 1 osoba na trojposteľovej izbe 15 €/noc. Raňajky za 5 € (švédske stoly).

Strava:                                 Účastníci si hradia stravu na vlastné náklady. V rámci programu bude poskytnuté drobné občerstvenie, káva, čaj a voda.

 

Prihlasovanie je možné do vyčerpania miest, najneskôr do 5.2.2018.