2. ročník ZIMNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci so slovenským centrom Euroguidance a FSVZ UKF v Nitre v dňoch 6.-7. decembra 2019 v Nitre. Program začne v piatok o 14:00 a skončí v sobotu o 15:30. Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Čo je to Zimná škola kariérového poradenstva? Odborná akcia pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. V programe je kladený dôraz na praktické prístupy a nástroje – aby si každý účastník zo zimnej školy odniesol niečo pre vlastnú prax. V tomto roku je program naozaj bohatý a prináša aj inšpirácie zo zahraničia: írsky model kariérového vzdelávania, naratívny koučing a interaktívne workshopy. Účasť pre členov ZKPRK/SKPRK, ako aj partnerov je bezplatná. Ak nie ste členom ZKPRK, pridajte sa k nám: https://rozvojkariery.sk/ako-sa-stat-clenom/

 

PROGRAM

PIATOK 6. DECEMBER

14:00 – 15:00

 • Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť – postrehy z konferencie IAEVG v Bratislave (Štefan Grajcár, ZKPRK)
 • Mentoring a certifikácia kvality v kariérovom poradenstve (Tomáš Šprlák, ZKPRK)
 • Čo by sme dopriali deťom v kariérovom poradenstve? (Lenka Martinkovičová,  VÚDPAP)

15:00 – 15:30 Coffee break

15:30  – 17:00

 • Prehľad prístupov ku kariérovej výchove v 11 krajinách EÚ (Ladislav Ostroha, Euroguidance centrum)
 • Interaktívna prednáška s Carol Guildea: „Úvod do poradenského prístupu z perspektívy celej školy“  (“An Introduction to a Whole School Guidance Framework: The Irish Model”)
  Carol Guildea je programovou koordinátorkou v írskom Národnom centre poradenstva vo vzdelávaní (NCGE), kde je zodpovedná za koordináciu programov zameraných na rozvoj poradenských politík a postupov v postprimárnom vzdelávaní. Postprimárnemu vzdelávaniu sa venuje aj ako výskumníčka na Dublin City University. Predtým ako nastúpila do NCGE pôsobila v pozícii kariérovej poradkyne na viacerých stredných školách v Írsku. Na Zimnej škole kariérového poradenstva predstaví unikátny prístup pri plánovaní, dizajne a implementácii programov kariérového poradenstva na školách („Whole School Guidance Approach“). Účastníkom bude zároveň ponúknutá praktická ochutnávka cvičení a metód, ktoré sú súčasťou rámca „Whole School Guidance“.Prednáška bude simultánne tlmočená do slovenského jazyka.

SOBOTA 7.DECEMBER

9:00 – 9:30          Interatívna prednáška  s Yvorom Broerom: „Čo je kľúčové pre profesionalitu poradcu?“ („What is key in being professional counsellor?“)

Prednáška bude simultánne tlmočená do slovenského jazyka.

9:30 – 12:30        Paralelné workshopy:

 • Narrative coaching approach to counselling;

Yvor Broer                                                                            

Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia

 • Podpora kariérového poradenstva pre žiakov na školách – ako pracovať s učiteľmi a žiakmi

Dana Sklenářová, Pavla Frnková z Centrá vzdělávaní všem (CVV)

Workshop bude prebiehať v českom jazyku.

CVV získalo Národnú cenu kariérového poradenstva v ČR v roku 2018.

12:30 – 13:00 Cofffee break

13:00 – 14:30 Paralelné workshopy vybraných ocenených v Národnej cene kariérového poradenstva 2019:

 • Mareena – Program kariérového poradenstva – Majka Jaššová, Katarína Štukovská
 • UNIPOC: E-learning v kariérovom poradenstve – Veronika Zibrínyiová, Zuzka Kožárová

14:30 Uzatvorenie

 

Registrácia do 1.12. cez: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXaNvzAL9ZFIByUGymyNG0pZb2uyvFuh5Q3VqQiY684MnNzg/viewform

Voľný vstup pre členov ZKPRK a SKPRK, ocenených v súťaži NCKP a aktívnych účastníkov Týždňa kariéry.

Ubytovanie si vybavuje a hradí každý účastník sám. V centre mesta je na výber z viacerých ubytovacích možností, napr. Penzión PKO.