Organizátori podujatia

Euroguidance Slovensko
Euroguidance Slovensko
Cieľom centra Euroguidance Slovensko je podporovať európsku dimenziu poradenstva. Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance a pôsobí na základe kontraktu EAC EA s finančnou podporou Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru a Ministerstva školstva SR.
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Cieľom ZKPRK je pomáhať ľuďom dostať sa ku kariérovému poradenstvu – aby každý mohol nájsť povolanie, zamestnanie alebo školu/vzdelávanie, ktoré mu zodpovedá. Združujeme všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Záštita podujatia

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Marián Valentovič, MBA
Ing. Marián Valentovič, MBAGenerálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny