Pozvánka na online Valné zhromaždenie ZKPRK (30. marec 2023, 16:00)

28. februára, 2023|

Milé kolegyne, kolegovia, členky a členovia Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, dovoľujeme si vás pozvať na Valné zhromaždenie ZKPRK, ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2023 od 16:00 do 17:00 online na Zoom-e Združenia: https://us02web.zoom.us/j/8959295406 Valné zhromaždenie bude mať nasledovný program: Otvorenie Voľba [...]

Týždeň kariéry 2022 – ocenili sme najinšpiratívnejšie aktivity!

20. februára, 2023|

Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2022 zapojilo 16 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v decembri 2022 a januári 2023 zorganizovali celkovo 36 podujatí kariérového poradenstva naprieč celým Slovenskom. Medzi podujatiami nechýbali dni otvorených dverí, veľtrhy, [...]

Euroguidance Newsletter – Február 2023

14. februára, 2023|

Novinky zo sveta poradenstva  Do Týždňa kariéry 2022 sa zapojilo 16 organizácií naprieč celým Slovenskom Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2022 zapojilo 16 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v decembri a januári zorganizovali 36 podujatí [...]

V 10 mestách sa stretlo so 14 kariérovými poradcami a poradkyňami 82 ľudí z celého Slovenska

10. februára, 2023|

Séria Na kávu s kariérovým poradcom 2022/2023 v rámci týždňa kariéry pod hlavičkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je úspešne za nami. Tešíme sa, že sme priniesli priestor na sebapoznávanie a vzájomné zdieľanie, a tak vám dali príležitosť  [...]

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SPUSTILO VEREJNÚ KONZULTÁCIU K NOVÉMU ŠTÁTNEMU VZDELÁVACIEMU PROGRAMU – VYJADRITE SA K ČASTI ČLOVEK A SVET PRÁCE

10. februára, 2023|

V pondelok 6. februára bola sprístupnená verejná konzultáciu obsahových a výkonových štandardov základného vzdelávania. Úlohou vzdelávacích štandardov je stanoviť, čo majú žiaci vedieť na konci tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Od toho sa bude odvíjať obsah nových učebníc, [...]

V MARCI SPÚŠŤAME AKREDITOVANÝ VÝCVIK V KARIÉROVOM PORADENSTVE

8. februára, 2023|

V Združení vieme, že kvalita v kariérovom poradenstve začína kvalitným vzdelaním, preto spúšťame akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. Výcvik kombinuje teoretické základy kariérového poradenstva s tréningom v inovatívnych metódach a prístupoch a je založený na zážitkových a interaktívnych metódach vzdelávania. [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti