Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Kariéroví poradcovia opäť pozývajú na kávu a bezplatné konzultácie

16. apríl, 2018|0 Comments

Vedeli ste, že 43% Slovákov považuje zamestnanie len za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac? Alebo že približne polovica absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorý vyštudovali? Aj to sú dôvody, pre ktoré je dôležité venovať správnemu výberu povolania a zamestnania náležitú pozornosť. [...]

Výcvik s Thomasom Dienerom “Navigácia pri hľadaní povolania” opäť na Slovensku

13. apríl, 2018|0 Comments

Inštitút procesorientovanej psychológie v roku 2018 opäť organizuje výcvik Thomasa Dienera. V tomto výcviku sa naučíte používať metódy a princípy „navigácie pri hľadaní povolania“. Spoznáte rôzne tvorivé postupy aj tradičné metódy a naučíte sa využívať v procese rozhodovania v otázkach [...]

Zomrel doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. (15. 10. 1920 – 18. 3. 2018) – osobná spomienka

10. apríl, 2018|0 Comments

Pána docenta Košču som poznal najprv z kníh – ako študent „špinavej“ psychológie (pedagogická psychológia v kombinácii, v mojom prípade s angličtinou) som síce nemal šťastie na to, aby som ho zažil na FF UK na Gondovej priamo na prednáškach či seminároch, dostali [...]

50 odtieňov kvality: 2000 certifikovaných kariérových poradcov v krajine tulipánov

27. marec, 2018|Komentáre vypnuté na 50 odtieňov kvality: 2000 certifikovaných kariérových poradcov v krajine tulipánov

Séria článkov “50 odtieňov kvality” približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry [...]

50 odtieňov kvality: benchmark Gatsby a depsychologizácia kariérového poradenstva v školstve

22. marec, 2018|Komentáre vypnuté na 50 odtieňov kvality: benchmark Gatsby a depsychologizácia kariérového poradenstva v školstve

"Ja len potrebujem nejaký test, ktorý mi povie, na akú prácu sa hodím..." Každý kariérový poradca sa s takýmito očakávaniami klientov pravidelne stretáva: zobrať na seba rolu veštice s krištáľovou guľou, ktorá vie o klientovi viac, než on sám. O [...]

50 odtieňov kvality, alebo ako to robia Francúzi

21. marec, 2018|Komentáre vypnuté na 50 odtieňov kvality, alebo ako to robia Francúzi

Séria článkov "50 odtieňov kvality" približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Po 30

Objav svoj potenciál

30. apríla 19:00 - 20:18
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049
máj 03

Odhaľte svoj talent – 4 intenzívne denné workshopy

3. mája 9:00 - 13:00
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049