Zverejnili sme výzvu na riešenie celoživotného kariérového poradenstva v programoch demokratických politických strán

14. júl, 2019|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oslovilo predstaviteľov demokratických politických strán s výzvou, aby vo svojich programových dokumentoch rozpracovali aj problematiku kariérového poradenstva. Uvedomujeme si, že v súčasnej situácii existuje množstvo oblastí, ktoré si na Slovensku zasluhujú prioritné riešenie. [...]

Komuniké ICCDPP: Štáty potrebujú medzisektorové stratégie pre politiky a služby rozvoja kariéry

30. jún, 2019|

Medzinárodné sympózium pre rozvoj kariéry a verejnú politiku, ktoré sa konalo v nórskom Tromsø v dňoch 17-20. Júna 2019, zverejnilo na svojej stránke komuniké "Priviesť rozvoj kariéry do neistej budúcnosti: Zaisťovanie prístupu, integrácie a inovácie". (Leading career development services into [...]

Národná cena kariérového poradenstva 2019: Prihlasovanie príspevkov predĺžené do 15.júla!

19. jún, 2019|

Aktualizácia: Stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže. Prihlasovanie príspevkov bolo predĺžené do 15. júla.  Aj tento rok je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoluorganizátorom súťaže "Národná cena kariérového poradenstva". Do konca júna môžete prihlásiť aj váš príspevok!   [...]

Riadenie kvality v kariérovom poradenstve: Správa z analýzy 21 európskych štandardov kvality

16. jún, 2019|

QUAL-IM-G je projekt financovaný z programu Erasmus +. Jeho cílem vybrat vhodné systémy, nástroje a postupy hodnocení kvality z již realizovaných projektů a praxe kariérového poradenství. Vycházel z toho, že v zapojených zemích se k vývoji standardů kvality na podporu jednotlivých [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

sep 11

IAEVG 2019 International Conference

11. septembra 12:00 - 13. septembra 18:00
Bratislava