ACADEMIA STUDY VISIT – Čo ponúkajú kariérovým poradcom študijné cesty v rámci programu Erasmus+?

27. júna, 2022|

Vedeli ste, že program Erasmus+ ponúka program mobility aj pre zamestnancov vo vzdelávaní dospelých? Jednou z foriem takéhoto programu sú tzv. študijné cesty, počas ktorých účastníci získavajú  prehľad o vzdelávacom a poradenskom systéme v hosťujúcej krajine, oboznamujú sa s príkladmi dobrej [...]

Darujte v roku 2022 2% dane Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

9. februára, 2022|

Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú [...]

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v roku 2021

21. decembra, 2021|

Čo sa nám podarilo v roku 2021? Zrealizovali sme našu dlhoročnú víziu poskytovať poradcom kvalitné vzdelávanie a spustili sme akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. So vzdelávaním prvých záujemcov sme začali už v lete a nové kurzy budeme otvárať aj v roku 2022. [...]

ZKPRK vycestovalo za inšpiráciami do Luxemburska v rámci siete Academia

8. novembra, 2021|

Luxembursko je malá európska krajina s približne 630 tisíc obyvateľmi, ktorá hraničí s Nemeckom, Francúzskom a Belgickom. Veľkú časť pracovnej sily tvoria práve cudzinci a občania týchto krajín. Denne prechádza hranice za prácou vyše 200 tisíc ľudí. Priemerný zárobok je 3500 eur (v čistom), [...]

Združenie spúšťa od septembra akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve

11. augusta, 2021|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa už od svojho založenia vytrvalo venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu kompetencií kariérových poradcov na Slovensku. Naprieč rokmi sa Združeniu podarilo pripraviť a zrealizovať viacero online i offline vzdelávacích aktivít, z ktorých najznámejšie sú [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.