Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Zablokované kariéry francúzskych žltých viest?

16. december, 2018|0 Comments

Žlté vesty: nemusíte s nimi vo všetkom súhlasiť, ale ochotu bojovať za svoje práva im nemožno uprieť. V posledných týždňoch sa na nás z médií a sociálnych sietí šíria obrázky a videá z protestov žltých viest vo Francúzsku, [...]

Kariérové poradenstvo v komunitách, mobilita za prácou a „multi-kulti“: Správa z konferencie v Hradci Králové

28. november, 2018|0 Comments

V dňoch 23-24.11.2018 sa v Hradci Králové konala už tretia výročná konferencia kariérového poradenstva. Názov konferencie bol „Kariérové poradenstvo v lokálnej a globálnej sieti,“ z ktorej prinášame niekoľko vybraných postrehov. Komunity ako protiváha globálneho neoliberalizmu? Konferenciu otváral príspevok Thomasa Dienera s názvom „Poradenstvo v turbulentnom [...]

Strengths based coaching and counselling – Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky

19. november, 2018|Komentáre vypnuté na Strengths based coaching and counselling – Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky

Vzdelávacia mobilita s názvom Strenght based coaching and counselling, ktorej som sa vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnila, sa uskutočnila 22 - 26.10.2018 v rakúskom Linzi pod vedením lektora Yvora Broer zo spoločnosti In Dialogue. Jeho prístup vychádza z pozitívnej psychológie [...]

Spomienka na Anku Eliášovú

14. november, 2018|Komentáre vypnuté na Spomienka na Anku Eliášovú

Dňa 14.8.2018 nás po ťažkom boji s chorobou opustila Anna Eliášová. Jej odchod je veľkou stratou pre jej rodinu, klientov a aj komunitu kariérového poradenstva. Anka Eliášová pracovala dlhé roky ako odborná poradkyňa na oddelení poradenstva a vzdelávania na úrade [...]

Konferencia Celoživotné kariérové poradenstvo v lokálnej a globálnej sieti v Hradci Králové

1. november, 2018|Komentáre vypnuté na Konferencia Celoživotné kariérové poradenstvo v lokálnej a globálnej sieti v Hradci Králové

Centrum Euroguidance v ČR, DZS v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové pozývajú na tretí ročník medzinárodnej konferencie kariérového poradenstva, ktorá sa uskutoční v Hradci Králové v dňoch 23. – 24. 11. 2018 v priestoroch univerzity. Nadväzuje 3. ročníkom na predchádzajúcu [...]

Týždeň kariéry 2018: Príďta za kariérovým poradenstvom na úrad práce

31. október, 2018|Komentáre vypnuté na Týždeň kariéry 2018: Príďta za kariérovým poradenstvom na úrad práce

Počas Týždňa kariéry, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. až 9. novembra 2018, dáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do pozornosti možnosť využitia odborných poradenských služieb pre všetkých občanov prostredníctvom aktivity „Na úrad práce za kariérovým poradenstvom“. Osobitne počas [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

St 19

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ

5. novembra 2018 8:00 - 31. marca 2019 17:00
Bytča
Organizátor: CPPPaP Bytča
041/5521965
St 19

Program pre žiakov ZŠ – Cesta ku kariére

6. novembra 8:00 - 20. decembra 14:00
Lučenec
Organizátor: CPPPaP Lučenec
047 43 32 300
feb 06

DNI PROFESIE v Bytči

6. februára 2019 10:00 - 14:00
Bytča
Organizátori: CPPPaP Bytča
041/5521965
, ZŠ Ulica mieru Bytča, and ZŠ E. Lániho Bytča