Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Štandard kvality pre kariérové poradenstvo: prví česko-slovenskí kandidáti prešli mentoringovým programom

21. január, 2019|0 Comments

V spolupráci s českým Sdružením pro kariérové poradenství a kariérní rozvoj sme v januári pre prvú skupinu kairérových poradcov realizovali mentoringový program v rámci prípravy na certifikáciu kvality. Mentoringového programu v Šlapaniciach pri Brne sa zúčastnilo 23 kariérových poradcov zo Slovenska a z Čiech – cieľom [...]

Zručnosti pre budúcnosť – zúčastnite sa Cross Border Semináru 2019

21. január, 2019|0 Comments

Medzinárodný seminár Cross Border sa v roku 2019 uskutoční v slovinskom meste Bled v dňoch 14.-15. mája. Zmyslom seminára je prepájanie poradcov, tvorcov politík a odborníkov v oblasti kariérového poradenstva a výmena príkladov dobrej poradenskej praxe v Európe. Témou tohtoročného [...]

Zimná škola kariérového poradenstva: Metóda CH-Q, praktické ukážky kariérovej výchovy a mnoho ďalšieho

15. január, 2019|0 Comments

Pre veľký úspech našich letných podujatí vás pozývame vás na 1. ročník ZIMNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Zimná škola KP bude prebiehať 22.-23. februára v Martine (priestory KABA Slovensko, Komenského 19, Martin). [...]

Vyšlo nové číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2018, č. 14)

15. január, 2019|0 Comments

Časopis „Kariérové poradenstvo v teórii a praxi“ je pravidelne vydávané odborné periodikum na Slovensku a v Českej republike zamerané výlučne na oblasť kariérového poradenstva. Časopis vychádza dvakrát do roka a prináša odborné články o rôznych oblastiach kariérového poradenstva a kariérovej [...]

Aký bol rok 2018 v kariérovom poradenstve?

31. december, 2018|0 Comments

Býva zvykom posledný deň v roku rekapitulovať najdôležitejšie udalosti, ktoré jeho priebeh poznačili. Aký bol rok 2018 v kariérovom poradenstve? Tu sú podľa nás tie najzaujímavejšie udalosti v jednotlivých sektoroch a naše zhodnotenie. Školstvo: viac hláv neznamená viac rozumu Podobne ako Učiace sa [...]

Týždeň kariéry 2018 v skratke

19. december, 2018|Komentáre vypnuté na Týždeň kariéry 2018 v skratke

Týždeň kariéry sa skončil a my, organizátori, chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do jeho aktivít zapojili – či už ako účastníci, alebo ako aktívni tvorcovia podujatí. Vážime si každý príspevok, vďaka ktorému sa kariérové poradenstvo dostalo bližšie k ľuďom a ktorý napomohol novému [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

St 23

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ

5. novembra 2018 8:00 - 31. marca 2019 17:00
Bytča
Organizátor: CPPPaP Bytča
041/5521965
feb 06

DNI PROFESIE v Bytči

6. februára 10:00 - 14:00
Bytča
Organizátori: CPPPaP Bytča
041/5521965
, ZŠ Ulica mieru Bytča, and ZŠ E. Lániho Bytča
feb 22