Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

50 odtieňov kvality: benchmark Gatsby a depsychologizácia kariérového poradenstva v školstve

22. marec, 2018|0 Comments

"Ja len potrebujem nejaký test, ktorý mi povie, na akú prácu sa hodím..." Každý kariérový poradca sa s takýmito očakávaniami klientov pravidelne stretáva: zobrať na seba rolu veštice s krištáľovou guľou, ktorá vie o klientovi viac, než on sám. O [...]

50 odtieňov kvality, alebo ako to robia Francúzi

21. marec, 2018|0 Comments

Séria článkov "50 odtieňov kvality" približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry [...]

Krátke správy zo sveta: newsletter IAEVG, CEDEFOP a ČR

7. marec, 2018|0 Comments

IAEVG Z najnovšieho, februárového čísla newslettra Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesiné poradenstvo (IAEVG), ktorej kolektívnym členom je od marca minulého roka aj naše Združenie, vyberáme: V úvode nájdeme príhovor prezidentky IAEVG, pani Suzanne Bultheel – začína želaním všetkého dobrého v novom roku [...]

Ministerstvo školstva: Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

4. marec, 2018|0 Comments

Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR uviedol, že kariérová výchova sa na základných a stredných školách stane prierezovou témou, obsahom ktorej bude napríklad rozvoj zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry. Rezort školstva uviedol, že v legislatívnom procese [...]

Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov: kariérové poradenstvo v personálnych procesoch

2. marec, 2018|0 Comments

V piatok 23. 2. 2018 sa Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zúčastnilo podujatia "Raňajky s kariérou". Na tomto pravidelnom stretnutí ľudí z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ktoré organizuje portál Kariéra.sk, sa za ZKPRK zúčastnili Eva Uhríková [...]

Ako dopadla “roadshow” Kam na vysokú 2018: dojmy študentov a poradcov

17. február, 2018|Komentáre vypnuté na Ako dopadla “roadshow” Kam na vysokú 2018: dojmy študentov a poradcov

V roku 2018 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry opäť odborným garantom série veľtrhov "Kam na vysokú". V šiestich mestách sa vystriedalo 12 poradcov, ktorí poskytli kariérové poradenstvo stovkám študentov. Napriek organizačnej náročnosti má táto aktivita veľký význam [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Ne 25

Kurz Kariérne poradenstvo KE

23. marca 8:00 - 25. marca 16:00
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049
Ne 25

Kurz Kariérové poradenstvo KE

23. marca 8:00 - 25. marca 16:00
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049
Po 26

Objav svoj potenciál

26. marca 19:00 - 20:18
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049