Ako bolo na Zimnej škole kariérového poradenstva 2019?

14. marec, 2019|0 Comments

Úspech našich Letné školy kariérového poradenstva nás priviedol k tomu, že sme sa rozhodli takéto aktivity robiť častejšie. A tak v dňoch 22. a 23. februára 2019 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prvú Zimnú školu kariérového poradenstva. [...]

Roadshow Kam na vysokú 2019 priniesla kariérové poradenstvo do šiestich miest

13. marec, 2019|0 Comments

Aj v roku 2019 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry partnerom a odborným garantom pre kariérové poradenstvo na série výstav "Kam na vysokú". Výstava Kam na vysokú je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných [...]

Veľký pokrok v prístupe k prognózam trhu práce: Trexima chystá prepájanie dát a ďalší rozvoj portálu Trendy práce

10. marec, 2019|0 Comments

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) spustilo v spolupráci s firmou Trexima webovú stránku trendyprace.sk, na ktorej môžu ľudia nájsť užitočné informácie o jednotlivých študijných odboroch, ako aj prognózy, aké majú šance uplatniť sa na trhu práce po skončení [...]

Medzinárodná konferencia IAEVG: výzva na predkladanie príspevkov otvorená do 31.3.2019

3. marec, 2019|0 Comments

V septembri 2019 hostí Bratislava udalosť svetového formátu v oblasti kariérového poradenstva: výročnú konferenciu Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG). Témou tohto ročníka je "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť". Ide o skvelú príležitosť stretnúť približne 350 najvýznamnejších [...]

Kariérové vouchery – alternatívny model financovania kariérového poradenstva pre dospelých?

15. február, 2019|Komentáre vypnuté na Kariérové vouchery – alternatívny model financovania kariérového poradenstva pre dospelých?

Otázka financovania kariérového poradenstva pre dospelých je v krajinách s fungujúcim systémom celoživotného vzdelávania jednou z priorít. Okrem individuálnych vzdelávacích účtov či verejno-súkromných partnerstiev (písali sme o nich tu) existuje aj ďalší model: vouchery pre poskytovanie kariérového poradenstva. V roku [...]

Štandard kvality pre kariérové poradenstvo: prví česko-slovenskí kandidáti prešli mentoringovým programom

21. január, 2019|Komentáre vypnuté na Štandard kvality pre kariérové poradenstvo: prví česko-slovenskí kandidáti prešli mentoringovým programom

V spolupráci s českým Sdružením pro kariérové poradenství a kariérní rozvoj sme v januári pre prvú skupinu kairérových poradcov realizovali mentoringový program v rámci prípravy na certifikáciu kvality. Mentoringového programu v Šlapaniciach pri Brne sa zúčastnilo 23 kariérových poradcov zo Slovenska a z Čiech – cieľom [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

So 23

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ

5. novembra 2018 8:00 - 31. marca 2019 17:00
Bytča
Organizátor: CPPPaP Bytča
041/5521965
So 23

Kadiaľ po materskej – Zážitkový workshop kariérového poradenstva

21. marca 15:30 - 25. apríla 18:30
Banská Bystrica
Organizátor: Kariérny kompas
0904 455 653
Ne 24

Kadiaľ po materskej – Zážitkový workshop kariérového poradenstva

24. marca 15:00 - 28. apríla 18:00
Banská Bystrica
Organizátor: Kariérny kompas
0904 455 653