Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Frank Parsons, zakladateľ kariérového poradenstva

10. august, 2018|0 Comments

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame upravený úryvok článku “Frank Parsons” (Nikola Boldišová – Zuzana Hudecová,), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 12, 2017): Kariérové poradenstvo sa objavilo ako samostatná oblasť popri pokrokoch dosiahnutých v spoločenských [...]

Lucia Mýtna Kureková pre OECD: Zamestnávatelia by sa mali viac angažovať v kariérovom poradenstve pre žiakov

6. august, 2018|0 Comments

Lucia Mýtna Kureková (PhD) pracuje ako senior výskumníčka v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Research Fellow na Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI). Doktorát získala na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v oblasti politickej ekonómie. Výskumne sa venuje témam trhu práce a [...]

Marcela Kulifajová: Kariérové poradenstvo pre žiakov môžu zlepšovať aj komunálni politici

31. júl, 2018|0 Comments

Marcela Kulifajová vyštudovala vysokú školu STU - stavebnú fakultu v Bratislave. Od skončenia vysokej školy sa venuje vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých. Je zakladateľkou projektu Mesto povolaní pre deti, zameraného na voľbu povolania pre deti základných škôl, ktorý bol ocenený [...]

Zapojte sa do tvorby Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva 2019 – 2024

30. júl, 2018|0 Comments

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prizvalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry do procesu revidovania Národnej stratégie celoživotného vzdelávania - Združenie je gestorom pre kapitolu o celoživotnom poradenstve. Do tvorby Stratégie chceme transparentne zapojiť čo najväčší okruh partnerov [...]

Riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach: Na rozbeh treba najmä podporu vedenia a veľa nadšenia

25. jún, 2018|Komentáre vypnuté na Riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach: Na rozbeh treba najmä podporu vedenia a veľa nadšenia

Veronika Zibrinyiová je riaditeľkou Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré už viac ako rok poskytuje študentom okrem iných služieb aj kariérové poradenstvo. Dynamický rozvoj centra sme mohli prvýkrát registrovať na minuloročnej Národnej cene kariérového [...]

Systém overovania kvalifikácií: nezostaňme pri preskúšavaní a bez poradenstva

18. jún, 2018|Komentáre vypnuté na Systém overovania kvalifikácií: nezostaňme pri preskúšavaní a bez poradenstva

Odporúčanie Rady Európskej únie už v roku 2012 hovorilo o tom, že členské štáty majú "zaviesť najneskôr v roku 2018 (...) opatrenia na uznávanie/potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa". Ako sme v tejto oblasti pokročili na Slovensku? Ktorým smerom sa [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.