Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Strengths based coaching and counselling – Poradenský a koučovací prístup zameraný na silné stránky

19. november, 2018|0 Comments

Vzdelávacia mobilita s názvom Strenght based coaching and counselling, ktorej som sa vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnila, sa uskutočnila 22 - 26.10.2018 v rakúskom Linzi pod vedením lektora Yvora Broer zo spoločnosti In Dialogue. Jeho prístup vychádza z pozitívnej psychológie [...]

Spomienka na Anku Eliášovú

14. november, 2018|0 Comments

Dňa 14.8.2018 nás po ťažkom boji s chorobou opustila Anna Eliášová. Jej odchod je veľkou stratou pre jej rodinu, klientov a aj komunitu kariérového poradenstva. Anka Eliášová pracovala dlhé roky ako odborná poradkyňa na oddelení poradenstva a vzdelávania na úrade [...]

Konferencia Celoživotné kariérové poradenstvo v lokálnej a globálnej sieti v Hradci Králové

1. november, 2018|0 Comments

Centrum Euroguidance v ČR, DZS v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové pozývajú na tretí ročník medzinárodnej konferencie kariérového poradenstva, ktorá sa uskutoční v Hradci Králové v dňoch 23. – 24. 11. 2018 v priestoroch univerzity. Nadväzuje 3. ročníkom na predchádzajúcu [...]

Týždeň kariéry 2018: Príďta za kariérovým poradenstvom na úrad práce

31. október, 2018|0 Comments

Počas Týždňa kariéry, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. až 9. novembra 2018, dáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do pozornosti možnosť využitia odborných poradenských služieb pre všetkých občanov prostredníctvom aktivity „Na úrad práce za kariérovým poradenstvom“. Osobitne počas [...]

Predstavujeme slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo (4): ako by to celé mohlo fungovať

25. október, 2018|0 Comments

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej [...]

Týždeň kariéry 2018: pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých

16. október, 2018|Komentáre vypnuté na Týždeň kariéry 2018: pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých

Týždeň kariéry sa v roku 2018 uskutoční od 5. do 9. novembra a je príležitosťou spropagovať význam celoživotného poradenstva a kariérových služieb pri rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania. Týždeň kariéry spoluorganizujú Centrum Euroguidance Slovensko a Združenie pre kariérové [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Ut 20

Kariérové poradenstvo pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ

5. novembra 2018 8:00 - 31. marca 2019 17:00
Bytča
Organizátor: CPPPaP Bytča
041/5521965
Ut 20

Program pre žiakov ZŠ – Cesta ku kariére

6. novembra 8:00 - 20. decembra 14:00
Lučenec
Organizátor: CPPPaP Lučenec
047 43 32 300
Ut 20

CPPPaP Považská Bystrica: Poradenský týždeň pre ZŠ

19. novembra - 22. novembra
Považská Bystrica