Letná škola kariérového poradenstva 2019: Práca s motiváciou a zmenou

20. máj, 2019|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje už 3. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA. Tentokrát aj v spolupráci s našimi kolegami z českého Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry. Letná škola kariérového poradenstva bude prebiehať 8.-9. júna v Pezinku (Vinársky dom, [...]

Ministerstvo školstva sa pripojilo k Berlínskej deklarácii o validácii predchádzajúceho učenia sa

18. máj, 2019|

Prinášame tlačovú správu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu k Berlínskej deklarácii. Táto hovorí o základných prvkoch systému uznávania predchádzajúceho učenia sa, pričom na poprednom mieste je dostupnosť poradenskej podpory. Téme validácie sme sa venovali aj v článku Systém overovania kvalifikácií: [...]

Zomrel John Krumboltz, autor teórie sociálneho učenia o kariérovom rozhodovaní

7. máj, 2019|

1. mája 2019 nás opustil John. D. Krubmboltz, jedna z najvýznamnejších postáv kariérového poradenstva konca dvadsiateho storočia. Je autorom viacerých teórií a nástrojov z oblasti rozvoja kariéry a kariérového poradenstva, z ktorých najznámejšia je teória sociálneho učenia o kariérovom rozhodovaní. [...]

Míting projektu Rominko v Bukurešti: Hľadáme nové cesty kariérového poradenstva pre Rómov

1. máj, 2019|

Vďaka môjmu členstvu v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej len ZKPRK) som sa v apríli tohto roku zúčastnila stretnutia partnerov projektu ROMINKO II. v Bukurešti. Ide o  projekt, ktorý sa zameriava na zavedenie francúzskeho modelu Bilancie kompetencií na [...]

Dokáže systém ISO 9001 zabezpečiť kvalitu služieb kariérového poradenstva?

12. apríl, 2019|

Poznámka : Článok aj s referenciami bol pôvodne publikovaný na webovej stránke www.orientamento.it. Autor © Leonardo Evangelista. Zverejnené so súhlasom autora. Nadpisy v texte sú pridané prekladateľom. Auditor: Použili ste procesné manuály dostupné vo vašej továrni? Bill (kanadský oceliar): Vyžaduje [...]

Regionálne workshopy pre kariérových poradcov prinesú stretnutia s ocenenými odborníkmi a informácie o portáli Trendyprace.sk

9. apríl, 2019|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci s firmou Trexima pozýva odbornú verejnosť na sériu praktických workshopov s výhercami a účastníkmi prestížnej súťaže „Národná cena kariérového poradenstva“. Kluby sa budú konať vo viacerých mestách na celom Slovensku, pričom každý klub prinesie praktické [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Št 23

Objavte ideálne povolanie (6 skupinových workshopov)

23. mája 18:00 - 19:30
Bratislava
Organizátor: Career Spring
+421 918 344 046