Nebezpečné interpretácie v kariérovom poradenstve

18. júl, 2017|0 Comments

Nie som zástancom toho, aby bolo kariérové poradenstvo výsadou nejakej konkrétnej profesie (napríklad psychológov). U nás aj v celej Európe zápas o to, kto môže kariérové poradenstvo poskytovať, vyhral jednoznačne multidisciplinárny prístup. Dnes kariérové poradenstvo poskytujú ľudia s rôznorodou [...]

Čo funguje v poradenstve? Ohliadnutie sa za konferenciou STEP

6. júl, 2017|0 Comments

Kariérové poradenstvo sa dostáva čoraz viac do popredia ako jeden z najefektívnejších nástrojov aktívnej politiky na trhu práce, ale aj ako prostriedok pre rozvoj ľudského kapitálu – s veľkým oneskorením sa tento vývoj pomaly začína [...]

Samoobslužná e-guidance alebo digitalizácia ako prostriedok efektívnejšieho poradenského vzťahu? Reportáž z letnej konferencie

18. jún, 2017|Komentáre vypnuté na Samoobslužná e-guidance alebo digitalizácia ako prostriedok efektívnejšieho poradenského vzťahu? Reportáž z letnej konferencie

O dynamike nielen európskeho, ale aj slovenského diania v oblasti kariérového poradenstva sa mohli presvedčiť účastníci konferencie „IKT a gamifikácia: budúcnosť kariérového poradenstva“, ktorá sa konala v Bratislave 16. júna 2017. Konferenciu organizovala firma BKS Úspech v spolupráci s partnermi projektu [...]

TREND: “Spackaný projekt” CVANU – odborná komunita očakáva odpovede a vyvodenie zodpovednosti v NÚCŽV

12. jún, 2017|Komentáre vypnuté na TREND: “Spackaný projekt” CVANU – odborná komunita očakáva odpovede a vyvodenie zodpovednosti v NÚCŽV

Explozívne informácie o o stave preverovania projektu "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" prináša v aktuálnom čísle týždenník TREND (Zbytočné kurzy za milióny z eurofondov štát utajuje). Prinášame z [...]

Boli sme opäť aktívne na veľtrhu Job Expo 2017 v Nitre

4. jún, 2017|Komentáre vypnuté na Boli sme opäť aktívne na veľtrhu Job Expo 2017 v Nitre

Naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa koncom apríla (27. – 28. 4. 2017) už po tretí raz vo svojej krátkej histórii zúčastnilo Veľtrhu práce (7. ročník) – Job Expo 2017 v spojení [...]

Cestujeme za prácou a štúdiom do Európskej únie: náš informačný deň pre študentov s Europe Direct

2. jún, 2017|Komentáre vypnuté na Cestujeme za prácou a štúdiom do Európskej únie: náš informačný deň pre študentov s Europe Direct

EUROPE DIRECT Nitra a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizujú informačný deň pre študentov „Cestujeme za prácou a štúdiom do európskej únie“ dňa 15. 6. 2017 od 9.00 – 12.00 hod v Agroinštitúte Nitra, Akademická 4, Nitra. Cieľom informačného dňa [...]

Po regionálnych kluboch ZKPRK: akým smerom sa môžu uberať online poradenské nástroje na Slovensku?

26. máj, 2017|Komentáre vypnuté na Po regionálnych kluboch ZKPRK: akým smerom sa môžu uberať online poradenské nástroje na Slovensku?

V mesiacoch marec-apríl sme v spolupráci s partnermi zorganizovali sériu otvorených regionálnych klubov na tému využitia online poradenských nástrojov v praxi. Táto téma je vo svete nanajvýš aktuálna, pretože hoci online riešenia nemôžu svojou efektivitou konkurovať [...]

Načo chodiť do školy? Alternatívne možnosti získania vedomostí a zručností

12. máj, 2017|Komentáre vypnuté na Načo chodiť do školy? Alternatívne možnosti získania vedomostí a zručností

Žiadny kariérový poradca sa nevyhne vo svojej praxi situácii, kedy musí svojmu klientovi poradiť, odporučiť konkrétne možnosti, prostredníctvom ktorých by si vedel rozšíriť svoje osobné portfólio, príp. si zvýšiť svoju kvalifikáciu. V rámci regionálnych klubov sme [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Št 27

KARIÉRNE PORADENSTVO – akreditovaný kurz

27. júla - 5. augusta
Banská Bystrica
Slovenská republika
Organizátor: ALKP
0919 185 148
sep 22