Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Krátke správy zo sveta: newsletter IAEVG, CEDEFOP a ČR

7. marec, 2018|0 Comments

IAEVG Z najnovšieho, februárového čísla newslettra Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesiné poradenstvo (IAEVG), ktorej kolektívnym členom je od marca minulého roka aj naše Združenie, vyberáme: V úvode nájdeme príhovor prezidentky IAEVG, pani Suzanne Bultheel – začína želaním všetkého dobrého v novom roku [...]

Ministerstvo školstva: Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

4. marec, 2018|0 Comments

Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR uviedol, že kariérová výchova sa na základných a stredných školách stane prierezovou témou, obsahom ktorej bude napríklad rozvoj zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry. Rezort školstva uviedol, že v legislatívnom procese [...]

Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov: kariérové poradenstvo v personálnych procesoch

2. marec, 2018|0 Comments

V piatok 23. 2. 2018 sa Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zúčastnilo podujatia "Raňajky s kariérou". Na tomto pravidelnom stretnutí ľudí z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ktoré organizuje portál Kariéra.sk, sa za ZKPRK zúčastnili Eva Uhríková [...]

Ako dopadla “roadshow” Kam na vysokú 2018: dojmy študentov a poradcov

17. február, 2018|Komentáre vypnuté na Ako dopadla “roadshow” Kam na vysokú 2018: dojmy študentov a poradcov

V roku 2018 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry opäť odborným garantom série veľtrhov "Kam na vysokú". V šiestich mestách sa vystriedalo 12 poradcov, ktorí poskytli kariérové poradenstvo stovkám študentov. Napriek organizačnej náročnosti má táto aktivita veľký význam [...]

Komuniké IAEVG k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETs

26. január, 2018|Komentáre vypnuté na Komuniké IAEVG k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETs

Pri príležitosti konferencie Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) „Poradentvo v prospech budovania budúcnosti“, výbor IAEVG zverejňuje nasledovnú tlačovú správu/ vyhlásenie k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETS (mladí ľudia, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy [...]

ZKPRK a VUDPaP podpísali memorandum o spolupráci pre multidisciplinárne poradenstvo na školách

19. január, 2018|Komentáre vypnuté na ZKPRK a VUDPaP podpísali memorandum o spolupráci pre multidisciplinárne poradenstvo na školách

Dňa 18. januára 2018 podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva Peter Lukáč, riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (ďalej „VÚDPaP“) a  Tomáš Šprlák, predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej „ZPKPRK“). Memorandum podpísali na pôde [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Pi 23

Kurz Kariérne poradenstvo KE

23. marca 8:00 - 25. marca 16:00
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049
Pi 23

Kurz Kariérové poradenstvo KE

23. marca 8:00 - 25. marca 16:00
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049
Po 26

Objav svoj potenciál

26. marca 19:00 - 20:18
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049