Loading...
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-08-21T23:30:45+00:00

Cestujeme za prácou a štúdiom do Európskej únie

21. august, 2017|Komentáre vypnuté na Cestujeme za prácou a štúdiom do Európskej únie

„Cestujeme za  prácou a štúdiom do Európskej únie“ bol názov aktivity, ktorú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizovalo spolu s EUROPE DIRECT Nitra, dňa 15.6.2017 v priestoroch nitrianskeho Agroinštitútu. Jej súčasťou  bola putovná výstava Rímske zmluvy – 60 [...]

Zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, kariérové kompetencie… aké sú možnosti ich využitia u nás?

21. august, 2017|Komentáre vypnuté na Zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, kariérové kompetencie… aké sú možnosti ich využitia u nás?

Téma "kariérových kompetencií" (inak nazývaných aj "zručnosti pre riadenie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy") je vysoko aktuálna aj na Slovensku. S dovolením autorov prinášame v skrátenej podobe článok "Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v [...]

KABA Slovensko: priekopníci kariérového poradenstva oslavujú 20 rokov

8. august, 2017|Komentáre vypnuté na KABA Slovensko: priekopníci kariérového poradenstva oslavujú 20 rokov

Organizáciu K.A.B.A. Slovensko nie je potrebné komunite kariérového poradenstva predstavovať. Tento priekopník v kariérovom poradenstve slávi tento rok 20 výročie svojho vzniku, čo ich motivovalo organizovať 18.10.2017  konferenciu Kariérové poradenstvo - míľniky, úspechy, výzvy. Vďaka [...]

Kariérové poradenstvo pre sociálnu spravodlivosť

5. august, 2017|Komentáre vypnuté na Kariérové poradenstvo pre sociálnu spravodlivosť

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku "Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost" (Tristram Hooley, Ronald G. Sultana), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Ročník 6, číslo 11, 2017): V [...]

Obzretie sa za Letnou školou kariérového poradenstva 2017 alebo skúsenosti a príhody kariérového poradcu

2. august, 2017|Komentáre vypnuté na Obzretie sa za Letnou školou kariérového poradenstva 2017 alebo skúsenosti a príhody kariérového poradcu

V dňoch 9. až 11. júna 2017 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prvú LETNÚ ŠKOLU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA vo Vyhniach. Venovali sme sa rozvoju praktických poradenských zručností, ako aj výmene skúseností a [...]

Predseda ZKPRK: Najväčšou výzvou je zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre všetkých

27. júl, 2017|Komentáre vypnuté na Predseda ZKPRK: Najväčšou výzvou je zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre všetkých

Časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi vo svojom najnovšom čísle (Ročník 6, číslo 11, 2017) priniesol rozhovor s Tomášom Šprlákom, ktorý momentálne predsedá Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Rozhovor prinášame v plnom [...]

Nebezpečné interpretácie v kariérovom poradenstve

18. júl, 2017|Komentáre vypnuté na Nebezpečné interpretácie v kariérovom poradenstve

Nie som zástancom toho, aby bolo kariérové poradenstvo výsadou nejakej konkrétnej profesie (napríklad psychológov). U nás aj v celej Európe zápas o to, kto môže kariérové poradenstvo poskytovať, vyhral jednoznačne multidisciplinárny prístup. Dnes kariérové poradenstvo poskytujú ľudia s rôznorodou [...]

Čo funguje v poradenstve? Ohliadnutie sa za konferenciou STEP

6. júl, 2017|Komentáre vypnuté na Čo funguje v poradenstve? Ohliadnutie sa za konferenciou STEP

Kariérové poradenstvo sa dostáva čoraz viac do popredia ako jeden z najefektívnejších nástrojov aktívnej politiky na trhu práce, ale aj ako prostriedok pre rozvoj ľudského kapitálu – s veľkým oneskorením sa tento vývoj pomaly začína [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Chceme byť združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

St 27

Gaudeamus Nitra

27. septembra - 28. septembra
Nitra
Organizátor: MP-Soft
+420 545 176 136
Št 28

Putovanie za Vašim ideálnym povolaním

28. septembra 18:00 - 21:00
Bratislava
Organizátor: Career Spring
+421 918 344 046
okt 01