Psychologická poradňa Univerzity Komenského organizuje workhopy Kompas na ceste za kariérou

16. júna, 2024|

Aj vďaka príspevku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v rámci projektovej výzvy Spoločne pre kariérové poradenstvo sme na Univerzite Komenského v Bratislave počas mesiacov apríl a máj zrealizovali pre študentov a študentky univerzity sériu na seba nadväzujúcich workshopov s názvom „Kompas [...]

Konferencia Kariérového poradenstva 2024

7. júna, 2024|

Bolo skvelé stretnúť sa s toľkými kariérovými a výchovnými poradcami a ďalšími špecialistami na rozvoj kariéry. Kariérové poradenstvo vnímame ako celostný prístup k objavovaniu a rozvoju potenciálu a talentu človeka. Veríme, že aj prostredníctvom tohto podujatia sa nám podarilo motivovať [...]

Zmena klímy vytvára „koktail“ vážnych zdravotných rizík pre 70 percent pracovníkov na svete

9. mája, 2024|

ŽENEVA (22. apríla 2024, ILO News) - Podľa novej správy Medzinárodnej organizácie práce je pravdepodobné, že „ohromujúci“ počet pracovníkov, ktorí predstavujú viac ako 70 % svetovej pracovnej sily, bude vystavený zdravotným rizikám súvisiacim so zmenou klímy a existujúca ochrana bezpečnosti [...]

Výzva “Spoločne pre kariérové poradenstvo” v roku 2024 podporí päť projektov

2. mája, 2024|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oznamuje, že v rámci pilotnej výzvy "Spoločne pre kariérové poradenstvo" podporí nasledovné malé aktivity svojich členov. Celková čiastka podpory je 2000€. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na články o skúsenostiach z jednotlivých [...]

Konferencia k 10. výročiu založenia Združenia

29. apríla, 2024|

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry si vás dovoľujeme pozvať na konferenciu Kariérového poradenstva 2024. Konferencia je určená kariérovým poradcom, výchovným poradcom, poradcom z úradov práce, učiteľom, študentom, špecialistom na rozvoj kariéry, špecialistom na trh [...]

Nové číslo časopisu IJEVG: Decentná a udržateľná práca, nekognitévne zručnosti NEEtov a škaredé slová v poradenstve

16. apríla, 2024|

Vďaka nášmu členstvo v IAEVG majú naši členovia voľný prístup k článkom prestížneho časopisu International Journal for Vocational and Educational Guidance. V najnovšom čísle si môžete prečítať niekoľko zaujímavých článkov, z ktorých vyberáme:   Teória psychológie pracovania ("psychology of working [...]

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.