Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Kam na vysokú? Pomôžu kariéroví poradcovia v šiestich krajských mestách.

10. január, 2018|0 Comments

Výstava Kam na vysokú 2018 - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa [...]

Kariérové poradenstvo na úradoch práce: podľa EU treba robiť viac!

7. január, 2018|0 Comments

Meniaci sa svet práce vyžaduje aj novú rolu pre verejné služby zamestnanosti. Do popredia sa dostáva koncept „tranzitívneho trhu práce“, v ktorom sa kariérové dráhy občanov skladajú zo série prechodov a zmien, ktoré v sebe obsahujú príležitosti aj riziká. Individuálne [...]

Kariérové kolegovanie 2018: pozvánka na novoročné regionálne kluby ZKPRK

30. december, 2017|0 Comments

Pozývame všetkých kariérových poradcov na novoročné regionálne kluby Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry "Kariérové kolegovanie 2018". Kluby budú zamerané najmä na odborný rozvoj kariérových poradcov, ale aj na diskusiu so zástupcami Rady Združenia a hľadanie spoločných inšpirácií pre [...]

Ako dopadol Týždeň celoživotného poradenstva 2017: viac ako 40 aktivít v dvadsiatich mestách

15. december, 2017|Komentáre vypnuté na Ako dopadol Týždeň celoživotného poradenstva 2017: viac ako 40 aktivít v dvadsiatich mestách

A je to za nami! 20. - 24. novembra 2017 sa konal Týždeň celoživotného poradenstva, ktorý bol tento rok prvýkrát organizovaný v spolupráci medzi centrom Euroguidance Slovensko a Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Cieľom TCP je propagovať [...]

Ako je na tom kariérové poradenstvo na základných školách? Zápisky z workshopu s výchovnými poradcami

12. december, 2017|Komentáre vypnuté na Ako je na tom kariérové poradenstvo na základných školách? Zápisky z workshopu s výchovnými poradcami

Národné kariérne centrum pokračuje v organizovaní výstav zameraných na prezentáciu stredných a vysokých škôl, ktoré sú určené najmä žiakom základných a stredných škôl, ale aj rodičom, učiteľom a výchovným poradcom. Výstavy majú prispieť lepšej orientácii žiakov pri výbere strednej či [...]

JobSpoTT Trnava 2017 : atraktívny veľtrh práce inak a s kariérovým poradenstvom

20. november, 2017|Komentáre vypnuté na JobSpoTT Trnava 2017 : atraktívny veľtrh práce inak a s kariérovým poradenstvom

JobSpott v Trnave, ktorý sa tento rok konal 7. 11. v Mestskej športovej hale, bol pre mňa zaujímavou skúsenosťou. Dalo by sa predpokladať, že keď podobné akcie poradca navštevuje často, tak už ani nerozoznáva kde je a len si sadne [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Ut 30

Kam na vysokú – Trnava

30. januára 8:00 - 15:00
Trnava
Organizátor: Národné kariérne centrum
0903 242 444
St 31

Kam na vysokú – Nitra

31. januára 8:00 - 17:00
feb 01

Kam na vysokú – Žilina

1. februára 8:00 - 15:00
Žilina
Organizátor: Národné kariérne centrum
0903 242 444