Predvianočné stretnutie Združenia spojené s vianočnou kapustnicou

28. novembra, 2023|

Vážené členky, členovia a priaznivci Združenia, dovoľujeme si vás pozvať na predvianočné stretnutie spojené s Vianočnou kapustnicou, ktoré sa uskutočni 8.12.2018 od 15:00 do 19:00 v priestoroch Kulturama, Račianska 22/A, Bratislava. Registrácia: https://forms.gle/jUoiY1yBcmqXfUTK8 Stretnutie sme pripravili v spolupráci s Deutsch-Slowakische [...]

Zimná škola kariérového poradenstva 2023

21. novembra, 2023|

Zimná škola kariérového poradenstva, obľúbené vzdelávacie podujatie pre kariérových poradcov a poradkyne, sa uskutoční prezenčne 9. decembra v priestoroch Inklucentra v Bratislave (Hattalova 12). Podujatie oganizuje Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v rámci [...]

TÝŽDEŇ KARIÉRY 2023 🧡 INOVUJTE A ZÍSKAJTE PORADENSKÉ KARTY

13. novembra, 2023|

Týždeň kariéry je spoločná iniciatíva Centra Euroguidance a nášho Združenia, ktorá prináša poskytovateľom kariérového poradenstva príležitosť zrealizovať poradenské aktivity pod hlavičkou spoločnej iniciatívy, a zviditeľniť tak kariérové poradenstvo pred širokou verejnosťou. V tomto roku sa uskutoční v týždni od 4. [...]

Kariérna poradkyňa: Väčšina mladých nevie, čo chce v živote robiť. A je to v poriadku

5. novembra, 2023|

Kedy začať s uvažovaním, čo študovať na vysokej škole - aby sme naštartovali svoju kariérnu dráhu? Asi iba 20 percent ľudí vie presne, čo chce v živote robiť. Väčšinou sú to špecifické profesie ako lekári či piloti. Približne 80 percent [...]

Združenie získalo projekt pre rozvoj zeleného poradenstva

14. septembra, 2023|

Téma globálneho otepľovania a klimatickej zmeny sa týka aj sektoru kariérového poradenstva. V našej praxi stretávame čoraz viac klientov s klimatickou úzkosťou, alebo klientov ktorí chcú do rozhodovania o vlastnej kariére zahrnúť aj otázky udržateľnosti. Mnoho ekonomických sektorov prejde v [...]

VÍZIA PRE KARIÉROVÉ PORADENSTVO A ROZVOJ KARIÉRY OBČANOV SR

14. septembra, 2023|

Začiatkom leta sme boli v Združení oslovený Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy vytvoriť základný ramec vízie kariérového poradenstva pre občanov SR. Dokument je štrukturovaný do štyroch kapitol - základné školy, stredné školy, vysoké školy a poradenstvo pre dospelých. Aj keď [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.