IAEVG sa pripojila k iniciatíve pre sociálnu spravodlivosť

26. februára, 2024|

Koncom roka sa naša strešná organizácia IAEVG pripojila ku globálnej koalícii pre sociálnu spravodlivosť. Tá bola založená Riadiacim orgánom Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Vstupom do tejto koalície IAEVG nielen posilňuje svoju oddanosť sociálnej spravodlivosti, ale rozširuje aj svoj vplyv a [...]

Príležitosť pre spoluprácu: Poďte s nami tvoriť metódy zeleného poradenstva

21. februára, 2024|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v súčasnosti riadi projekt "Exploring Green Guidance" ktorého cieľom je pripraviť metodiky pre poskytovanie zeleného poradenstva. Čo je to zelené poradenstvo? Mnoho ekonomických sektorov prejde v najbližších rokoch výraznou “zelenou” transformáciou, ktorá môže [...]

Výzva “Spoločne pre kariérové poradenstvo” – Získajte finančnú podporu od ZKPRK pre váš miniprojekt

21. februára, 2024|

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vyhlasuje výzvu "Spoločne pre kariérové poradenstvo", ktorá umožní členom Združenia získať finančnú podporu pri realizácii aktivít týkajúcich sa kariérového poradenstva. Cieľom výzvy je podporiť podporiť členov ZKPRK v realizícii nových drobných iniciatív paušálnym [...]

Predvianočné stretnutie Združenia spojené s vianočnou kapustnicou

28. novembra, 2023|

Vážené členky, členovia a priaznivci Združenia, dovoľujeme si vás pozvať na predvianočné stretnutie spojené s Vianočnou kapustnicou, ktoré sa uskutočni 8.12.2018 od 15:00 do 19:00 v priestoroch Kulturama, Račianska 22/A, Bratislava. Registrácia: https://forms.gle/jUoiY1yBcmqXfUTK8 Stretnutie sme pripravili v spolupráci s Deutsch-Slowakische [...]

Zimná škola kariérového poradenstva 2023

21. novembra, 2023|

Zimná škola kariérového poradenstva, obľúbené vzdelávacie podujatie pre kariérových poradcov a poradkyne, sa uskutoční prezenčne 9. decembra v priestoroch Inklucentra v Bratislave (Hattalova 12). Podujatie oganizuje Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v rámci [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.