Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Týždeň kariéry 2018: pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých

16. október, 2018|0 Comments

Týždeň kariéry sa v roku 2018 uskutoční od 5. do 9. novembra a je príležitosťou spropagovať význam celoživotného poradenstva a kariérových služieb pri rozhodovaní o voľbe štúdia, povolania a zamestnania. Týždeň kariéry spoluorganizujú Centrum Euroguidance Slovensko a Združenie pre kariérové [...]

Predstavujeme slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo (3): Kritériá pre kvalitu služby aj zručnosti poradcu

15. október, 2018|0 Comments

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej [...]

Michal Horváth: Kariérová výchova si vyžaduje autenticitu a dôveru učiteľa v žiakov

11. október, 2018|0 Comments

Michal Horváth patril k skupine ľudí z výcviku Thomasa Dienera "Navigácia v povolaní", ktorá sa v roku 2014 významnou mierou pričinila o vznik Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Výcvik v kariérovom poradenstve ho viedol k tomu, aby opustil [...]

Komuniké IAEVG k neistému zamestnaniu

8. október, 2018|0 Comments

Pri príležitosti Medzinárodnej konferencie IAEVG „Poradenstvo pre budovanie budúcnosti“, výbor IAEVG vydáva nasledovnú tlačovú správu/vyhlásenie, k neistému zamestnaniu: Komuniké IAEVG k neistému zamestnaniu Prijaté výborom IAEVG, 30. septembra 2018, Göteborg, Švédsko. Zamestnanie poskytuje ľuďom finančné zdroje, prostredníctom spájania sa s inými ľuďmi [...]

Predstavujeme slovenský štandard kvality pre kariérové poradenstvo (2): Ako sme štandard spoločne tvorili

8. október, 2018|0 Comments

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry iniciovalo v októbri 2017 participatívny proces tvorby slovenského štandardu kvality. V prvom roku proces spočíval v analýze existujúceho stavu a potrieb, štúdiu viac ako 20 existujúcich systémov v Európe a v tvorbe základnej [...]

3 myšlienky z Goteborgu (nielen) o škandinávskom kariérovom poradenstve

5. október, 2018|0 Comments

Práve som sa vrátil z výročnej konferencie IAEVG v Gotheborgu - cieľom bolo najmä čo-to odkukať pre ďalší ročník organizovaný na Slovensku a v Čechách, keďže doteraz snáď jediným slovenským zástupcom na výročných konferenciách IAEVG býval Štefan Grajcár. Napriek masívnej [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Pi 19

Dni kariérového poradenstva – Študuj dopravu

19. októbra 7:00 - 15:00
Organizátor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
02/594 94 252
nov 08

Objav svoje ikigai a cestu k jeho naplneniu

8. novembra - 9. novembra
Bratislava,
Organizátor: Espiral s.r.o.
+421 940 628 551
nov 10

Čo je mojím poslaním?

10. novembra 8:00 - 12:00
Bratislava
Organizátor: Brighter Life Center