Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Ako dopadla “roadshow” Kam na vysokú 2018: dojmy študentov a poradcov

17. február, 2018|0 Comments

V roku 2018 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry opäť odborným garantom série veľtrhov "Kam na vysokú". V šiestich mestách sa vystriedalo 12 poradcov, ktorí poskytli kariérové poradenstvo stovkám študentov. Napriek organizačnej náročnosti má táto aktivita veľký význam [...]

Komuniké IAEVG k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETs

26. január, 2018|0 Comments

Pri príležitosti konferencie Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) „Poradentvo v prospech budovania budúcnosti“, výbor IAEVG zverejňuje nasledovnú tlačovú správu/ vyhlásenie k sociálnej a ekonomickej inklúzii NEETS (mladí ľudia, ktorí nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy [...]

ZKPRK a VUDPaP podpísali memorandum o spolupráci pre multidisciplinárne poradenstvo na školách

19. január, 2018|Komentáre vypnuté na ZKPRK a VUDPaP podpísali memorandum o spolupráci pre multidisciplinárne poradenstvo na školách

Dňa 18. januára 2018 podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva Peter Lukáč, riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (ďalej „VÚDPaP“) a  Tomáš Šprlák, predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej „ZPKPRK“). Memorandum podpísali na pôde [...]

Darujte 2% dane na lepšie kariérové poradenstvo pre všetkých

19. január, 2018|Komentáre vypnuté na Darujte 2% dane na lepšie kariérové poradenstvo pre všetkých

Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú [...]

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (ročník 6, číslo 12)

19. január, 2018|Komentáre vypnuté na Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (ročník 6, číslo 12)

Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” ľuďom z oboru netreba predstavovať. Vydáva ho slovenské centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou. Časopis vychádza elektronicky dvakrát ročne a je k dispozícii na tejto adrese. [...]

Kam na vysokú? Pomôžu kariéroví poradcovia v šiestich krajských mestách.

10. január, 2018|Komentáre vypnuté na Kam na vysokú? Pomôžu kariéroví poradcovia v šiestich krajských mestách.

Výstava Kam na vysokú 2018 - RoadShow je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.

Najbližšie udalosti

Št 22

3-2-1-Štart Workshop na rozbehnutie kariéry po materskej

4. februára 9:30 - 4. marca 12:00
Banská Bystrica
Št 22

Odhaľte svoj talent – 4 intenzívne večerné workshopy

22. februára 15:30 - 19:30
Organizátor: Kariérny poradca s.r.o.
+421 904 755 049
Pi 23

Odhaľ svoj talent a vyuŽI ho!

23. februára 17:00 - 19:00
Košice
Organizátor: Kariérové poradenstvo NEKY
+421 903 633 583