Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 2017-10-31T15:43:19+00:00

Riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach: Na rozbeh treba najmä podporu vedenia a veľa nadšenia

25. jún, 2018|0 Comments

Veronika Zibrinyiová je riaditeľkou Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré už viac ako rok poskytuje študentom okrem iných služieb aj kariérové poradenstvo. Dynamický rozvoj centra sme mohli prvýkrát registrovať na minuloročnej Národnej cene kariérového [...]

Systém overovania kvalifikácií: nezostaňme pri preskúšavaní a bez poradenstva

18. jún, 2018|0 Comments

Odporúčanie Rady Európskej únie už v roku 2012 hovorilo o tom, že členské štáty majú "zaviesť najneskôr v roku 2018 (...) opatrenia na uznávanie/potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa". Ako sme v tejto oblasti pokročili na Slovensku? Ktorým smerom sa [...]

Diagnostika v kariérovom poradenstve: nestačí, ale môže pomôcť

3. jún, 2018|Komentáre vypnuté na Diagnostika v kariérovom poradenstve: nestačí, ale môže pomôcť

Využívanie diagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve je kontroverzná téma. Kým moderné prúdy kariérového poradenstva majú tendenciu diagnostiku úplne vypúšťať, niektoré oblasti kariérového poradenstva stále zotrvávajú v predstave, že  na výber povolania stačí dôkladná psychodiagnostická správa. Je možné nájsť kompromis týchto [...]

Auditorka pre štandard Matrix (UK): Kvalita nie je o smerniciach a papieroch, ale o výstupoch kariérového poradenstva

28. máj, 2018|Komentáre vypnuté na Auditorka pre štandard Matrix (UK): Kvalita nie je o smerniciach a papieroch, ale o výstupoch kariérového poradenstva

Prinášame exkluzívny rozhovor s Kathy Leahy, ktorá dlhé roky pôsobí ako hodnotiteľka v rámci systému zabezpečovania kvality pre kariérové poradenstvo vo Veľkej Británii. Cathy sa dnes venuje konzultantskej činnosti v oblasti zabezpečovania kvality a je certifikovaným hodnotiteľom pre ďalšie štandardy [...]

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania: chceme pomôcť pri rozvoji kariérovej výchovy a poradenstva

22. máj, 2018|Komentáre vypnuté na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania: chceme pomôcť pri rozvoji kariérovej výchovy a poradenstva

Iniciatíva Chceme vedieť viac zverejnila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ide o dokumentu so 150 legislatívnymi a ďalšími opatreniami, rámcovo vychádzajúcimi z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a iných dokumentov, ktoré chce ministerstvo zaviesť do Slovenského [...]

Letná škola kariérového poradenstva 2018 prinesie praktické workshopy a prednášky

18. máj, 2018|Komentáre vypnuté na Letná škola kariérového poradenstva 2018 prinesie praktické workshopy a prednášky

Pozývame vás na 2. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Letná škola KP bude prebiehať 29.-30. júna v Oščadnici (pri Čadci, Hotel Marlene, http://hotel.marlene.sk/). Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových [...]

Ďalšie články

Čo je kariérové poradenstvo?

Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

Sme združením všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry od škôlky až po univerzitu tretieho veku.

Združovať a sieťovať odborníkov kariérového poradenstva a rozvoja kariéry a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík z domova a zo zahraničia, podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a prispievať k zlepšovaniu prístupu ku kariérovému poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života, presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
Rešpektovať dôstojnosť každej osoby, dodržiavať rovnosť príležitostí, reagovať na celkové potreby klientov, transparentnosť, podpora samostatnosti klienta.