Týždeň celoživotného poradenstva?

Týždeň celoživotného poradenstva je iniciatívou Centra Euroguidance Slovensko v partnerstve so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagovať existujúce služby celoživotného poradenstva a stimulovať dopyt a ponuku poskytovania služieb celoživotného poradenstva na Slovensku. Zahŕňa podujatia na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, počas ktorých majú zainteresované strany možnosť predstaviť svoje služby a zdieľať príklady dobrej praxe. Aktivitou pre verejnosť alebo pre odborníkov sa môžu zapojiť všetci poskytovatelia celoživotného poradenstva. Iniciatíva nadväzuje na paralelný Európsky týždeň odborných zručností Európskej komisie, ktorého cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávania a prípravu v celej EÚ.

Čo je celoživotné poradenstvo?

Celoživotné poradenstvo predstavuje komplex poradenských služieb poskytovaných s rozličným disciplinárnym zameraním. Najznámejšie je kariérové poradenstvo, ktorého cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Kariérové poradenstvo sa týka nielen žiakov a študentov (vrátane absolventov), ale aj pracujúcich dospelýchnezamestnaných. Do celoživotného poradenstva patria aj rôzne služby sociálneho alebo právneho poradenstva, ktoré pomáhajú občanom zorientovať sa v rôznych životných situáciách.

Prečo sa zapojiť?

Týždeň celoživotného poradenstva prináša jedinečnú príležitosť na oslovenie spoločnosti a na zviditeľnenie celoživotného poradenstva na Slovensku. Umožní vám:

 • využiť pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa celoživotného poradenstva
 • byť súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva
 • upriamiť pozornosť a záujem na prácu, ktorú vykonávate v oblasti celoživotného alebo kariérového poradenstva
 • spropagovať vaše podujatia a zviditeľniť ich na webovej stránke Týždňa celoživotného poradenstva
Týždeň celoživotého poradenstva - banner

Kto sa môže zapojiť?

 • Základné, stredné a vysoké školy

 • Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

 • Súkromní poskytovatelia kariérového poradenstva a kariéroví poradcovia

 • Centrá právnej pomoci

 • Poradenské centrá CVANU

 • Inštitúcie vzdelávania dospelých a ďalší…

Prečo podporovať celoživotné poradenstvo?

0%
Slovákov považuje zamestnanie za spôsob, ako zarobiť peniaze, nič viac
0%
absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorí vyštudovali
0%
Slovákov považuje radosť z práce za najdôležitejšie kritérium výberu
0%
občanov vo veku 25-64 rokov v živote využilo kariérové poradenstvo*
 1. “Sociológovia z SAV zistili, že viac ako štyridsaťtri percent opýtaných pracuje, len aby mali peniaze. Žiadne splnenie životného sna o práci, ktorá má zmysel a napĺňa ma. Žiadne veľké ideály. Odrobiť si svoje a ísť domov najskôr, ako sa dá.” https://dennikn.sk/810829/mate-to-stastie-a-tesite-sa-do-prace-pracujeme-lebo-musime-a-o-miesto-sa-bojime/
 2. “Vo vyštudovanom vysokoškolskom odbore nikdy nepracovalo 46 percent absolventov, 20 percent pracujúcich absolventov titul podľa ich vlastného vyjadrenia ani nepotrebuje.” http://www.netky.sk/clanok/az-46-absolventov-nikdy-nepracovalo-vo-vystudovanom-odbore
 3. “Rozhodovanie na základe toho, či človeka práca baví, je na prvom mieste pre ľudí zo všetkých krajov na Slovensku okrem Bratislavského.” http://firma.profesia.sk/kazdy-siedmy-clovek-si-vybral-povolanie-z-nudze/
 4. Prieskum Eurobarometer z roku 2014. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf

Aktuality

Ako dopadol Týždeň celoživotného poradenstva 2017: viac ako 40 aktivít v dvadsiatich mestách

15. decembra, 2017|Komentáre vypnuté na Ako dopadol Týždeň celoživotného poradenstva 2017: viac ako 40 aktivít v dvadsiatich mestách

A je to za nami! 20. - 24. novembra 2017 sa konal Týždeň celoživotného poradenstva, ktorý bol tento rok prvýkrát organizovaný v spolupráci medzi centrom Euroguidance Slovensko a Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj [...]

Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Príďte na úrad práce za kariérovým poradenstvom

13. novembra, 2017|Komentáre vypnuté na Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Príďte na úrad práce za kariérovým poradenstvom

Počas Týždňa celoživotného poradenstva, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. až 24. novembra 2017, dáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do pozornosti možnosť využitia odborných poradenských služieb pre všetkých občanov prostredníctvom aktivity „Na úrad [...]

 • Týždeň celoživotého poradenstva - banner

Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých!

5. novembra, 2017|Komentáre vypnuté na Týždeň celoživotného poradenstva 2017: Pomôžte propagovať kariérové poradenstvo pre všetkých!

Týždeň celoživotného poradenstva sa v roku 2017 uskutoční od 20. do 24. novembra a je príležitosťou zviditeľniť tých, ktorí poradenské služby na Slovensku poskytujú, ale najmä spropagovať význam kariérového plánovania, kariérového poradenstva, pri rozvoji [...]

Chcem sa zapojiť do týždňa celoživotného poradenstva