Loading Events

Regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Martine je určený kariérovým poradcom a poradcom v oblasti rozvoja kariéry, pracujúcich s rôznymi cieľovými skupinami, ako aj s nezamestnanými klientmi. Interaktívny workshop bude prezentovať prístup Bilancie kompetencií a prinesie ochutnávku metód zameraných na sebapoznávanie a motiváciu pri plnení kariérových cieľov.

Na workshope bude predstavený inovatívny portál trendyprace.sk jeho výhody a funkcionalita. Portál obsahuje informácie o mzdovom potenciáli, stabilite miesta, dostupnosti pracovných príležitostí a perspektív profesie v budúcnosti v prehľadnej forme, ktorú je možné efektívne využiť v poradenskom procese.

Workshopom bude sprevádzať Beáta Mičudová odborná poradkyňa z ÚPSVaR Martin, ktorá vám odpovie na nasledovné otázky:
– Ako získať kompetencie, ktoré ľuďom umožnia zbierať, analyzovať a usporiadať si informácie o sebe, vzdelávaní a povolaniach, tak aby boli pripravení plánovať a realizovať rozhodnutia a rôzne zmeny v pracovnom živote?
– Ochutnávka vybraných metód zameraných na sebapoznávanie a motiváciu.

Profil spíkerky:

Beáta Mičudová
20 rokov pôsobí ako odborný poradca na ÚPSVaR Martin, kde poskytuje odbornú pomoc jednotlivcom pri riadení vlastnej profesijnej dráhy – poznať a pomenovať vlastné zručnosti, osobnostné predpoklady, hodnoty a záujmy, schopnosť spracovávať informácie a rozhodovať, ale aj konkrétne zručnosti ako písanie životopisu a zvládnutie pracovného pohovoru. Práca ju stále veľmi baví a napĺňa.

V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia, prosím REGISTRUJTE SA TU.

Účasť na workshope je pre členov ZKPRK bezplatná, pre nečlenov symbolický poplatok 5 eur.

https://www.facebook.com/events/1002582626611922/

Zdieľať obsah:

Go to Top