Pre viac informácii o činnosti Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, možnostiach členstva alebo spolupráce nás neváhajte kontaktovať.