/Hľadám kariérového poradcu
Hľadám kariérového poradcu 2017-08-10T17:37:48+00:00
Approved
Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach
Univerzitné poradenské centrum
Mesto: Košice
Approved
Ľubomíra Dunčáková
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI Trenčín
Mesto: Trenčín
Approved
Erika Hudecová
Ing. Erika Hudecová
Mesto: Bratislava
Approved
Martina Kuncová
Mesto: Zvolen
Approved
Ľudmila Maitnerová
OSZČ
Mesto: Liptovská Teplá
Approved
Ivana Ofúkaná
Mesto: Púchov
Approved
NOVA TRAINING, s.r.o.
Mesto: Košice
Approved
Drahomíra Vaňousová
Oldřich Vaňous E.C.PARTNER
Mesto: Považská Bystrica
Approved
Magdaléna Zemková
Mesto: Bratislava
Approved
Lucia Šandrik
Pozitivo
Mesto: Bánovce nad Bebravou
Approved
Alena Durišová-Džuganová
Mesto: Bratislava
Approved
Katarína Štukovská
Mesto: Bratislava
Approved
Tatiana Hvizdošová
UPSVaR Topoľčany
Mesto: Topoľčany
Approved
Michaela Šebenová
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Mesto: HUL
Approved
Ingrid Benkovská /Lackovičová/
UPSVaR , RVC
Mesto: Martin
Approved
Anna Brokešová
ÚPSVR Levice
Mesto: Levice
Approved
Dimensions
Mesto: Bratislava
Approved
Miroslava Tomišová
ÚPSVaR Lučenec
Mesto: Lučenec
Approved
TANDEM, n.o.
nezisková organizácia
Mesto: Komárno
Approved
Veronika Danišová
Základná škola Rastislavova ulica 416/4 Prievidza
Mesto: Handlová
Approved
Diana Gerbocová
Študentka VŠ TnUAD
Mesto: Trenčín
Approved
Margaréta Chrienová
CPPPaP Lučenec
Mesto: Lučenec
Approved
Alžbeta Krištienová
Mesto: Bratislava
Approved
EduCare MI n.o.
Mesto: MIchalovce
Approved
BKS Úspech
Mesto: Bratislava
Approved
Beata Nagyová
Mesto: Bratislava
Approved
Martina Kusenda
Ing. Martina Kusenda
Mesto: Bratislava
Approved
Katarína Gazdíková
Belight s.r.o.
Mesto: Bratislava
Approved
Zuzana Záhradníková
Career Spring
Mesto: Bratislava
Approved
Zuzana Ševčíková
TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o.z. Trenčín
Mesto: Trenčín
Approved
Alena Húdeková
SZČO
Mesto: Udiča
Approved
Peter Šikulínec
ANDRAGOS, s.r.o.
Mesto: Považská Bystrica
Approved
Adrián Bartanus
www.topkariera.sk
Mesto: Trenčín
Approved
Jindra Remiašová
CPPPaP Bratislava
Mesto: Bratislava
Approved
Marcela Pravdová
Slovenský inštitút vzdelávania
Mesto: Košice
Approved
Mária Kubišová
K.A.B.A. Slovensko
Mesto: Martin
Approved
Janette Neklapilová
NEKY s.r.o
Mesto: Košice
Approved
Štefan Hrin
HR Innovations, s.r.o.
Mesto: Stupava
Approved
Michaela Valicová Palgutová
Kariérny Kompas
Mesto: Slovenská Ľupča
Approved
Kateřina Hrčková
CPPPaP Trenčín
Mesto: Trenčín
Approved
Paula Pastierová
Krok vpred
Mesto: Malé Vozokany
Approved
Iveta Sokolová
Poradenské centrum pre dospelých Trebišov
Mesto: Slivník
Approved
Eva Uhríková
Navigácia v povolaní, s.r.o.
Mesto: Bratislava

Už ste využili ste služby niektorého z poradcov?

Hodnotiť poradcu